Varnost in zdravje pri delu v transnacionalnih delovnih prostorih: Primer napotenih delavcev

  • Mojca Vah Jevšnik
  • Nataša Rogelja
Ključne besede: napoteni delavci, varnost in zdravje pri delu, transnacionalni delovni prostori, ranljivosti, Slovenija

Povzetek

Članek predstavlja rezultate empirične študije o varnosti in zdravju pri delu napotenih delavcev v transnacionalnih in večjezičnih delovnih prostorih. Razprava temelji na podatkih, pridobljenih s polstrukturiranimi intervjuji s ključnimi deležniki v Sloveniji, ki jih avtorici analizirata s pomočjo 'pristopa večplastne ranljivosti' (layered vulnerability approach; Sargeant, Tucker 2009). Članek prinaša vpogled v multiple ranljivosti napotenih delavcev, ki so pogosto napoteni na opravljanje dela v nevarnih sektorjih in izpostavljeni številnim zdravstvenim tveganjem, ponuja pa tudi nekaj rešitev za zmanjšanje njihove ranljivosti, med drugim tudi vlogo in pomen učinkovitega širjenja informacij in ozaveščanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2018-11-21
Kako citirati
1.
Vah JevšnikM, Rogelja N. Varnost in zdravje pri delu v transnacionalnih delovnih prostorih: Primer napotenih delavcev. DveDom [Internet]. 21. november 2018. [citirano 10. julij 2020.];0(48). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/7125
Rubrike
Članki