Zgodovina publikacije

Revijo je 1990 ustanovil Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU.