Search


 
Issue Title
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK NAČRT UPRAVLJANJA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA IN KULTURA DEDIŠČINSKIH PRAKS
THE TRIGLAV NATIONAL PARK MANAGEMENT PLAN AND THE CULTURE OF HERITAGE PRACTICE
Abstract  PDF
Tatiana Bajuk Senčar
 
Vol 33, No 1 (2004) NASLJEĐE JUGOSLAVENSKIH ETNOLOGIJA I SUVREMENO ISTRAŽIVANJE POSTSOCIJALIZMA
LEGACY OF YUGOSLAV ETHNOLOGIES AND CONTEMPORARY RESEARCH OF POST-SOCIALISM
Abstract  PDF
Ines Prica
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG ZAPUŠČINA ZAPISOVALCA LJUDSKIH PESMI GABRIELA MAJCNA: O ETNOGRAFIJI V SLOVENSKIH GORICAH NA ZAČETKU 20. STOLETJA IN STOLETJE KASNEJE
THE LEGACY OF THE FOLK SONG COLLECTOR GABRIEL MAJCEN: ON ETHNOGRAPHY IN SLOVENSKE GORICE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY AND A CENTURY LATER
Abstract  PDF
Rajko Muršič
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) ETNOLOŠKA BRANJA GREGORJA KREKA
ETHNOLOGICAL READINGS OF GREGOR KREK
Abstract  PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 THE PRIEST MATIJA MAJAR AND THE MOSCOW ETHNOGRAPHIC EXHIBITION OF 1867
DUHOVNIK MATIJA MAJAR IN ETNOGRAFSKA RAZSTAVA V MOSKVI LETA 1867
Abstract  PDF
Božidar Jezernik
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK TRIGLAVSKI NARODNI PARK V HORIZONTU REKREACIJSKEGA AVANTURIZMA
TRIGLAV NATIONAL PARK AND RECREATIONAL ADVENTURISM
Abstract  PDF
Miha Kozorog, Saša Poljak Istenič
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 FORMATION OF RUSSIAN ETHNOGRAPHY (1750–1850)
OBLIKOVANJE RUSKE ETNOGRAFIJE (1750–1850)
Abstract  PDF
Mariam M. Kerimova
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 HERDER, KOLLÁR, AND THE ORIGINS OF SLAVIC ETHNOGRAPHY
HERDER, KOLLÁR IN IZVIRI SLOVANSKE ETNOGRAFIJE
Abstract  PDF
Alexsander Maxwell
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 ETHNOGRAPHY AND MATIJA MAJAR
NARODOPISJE IN MATIJA MAJAR
Abstract  PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 47, No 2 (2018): INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH NARRATING FEAR THROUGH MOVEMENT: THE POSSIBILITIES OF STUDYING PERSONAL AND COMMUNITY FEARS ON THE EXAMPLE OF THEATER AMATEURISM
UPOVEDOVANJE STRAHU Z GIBANJEM: MOŽNOSTI RAZISKOVANJA OSEBNIH STISK IN STISK SKUPNOSTI NA PRIMERU AMATERSKEGA GLEDALIŠČA
Abstract  PDF
Jelena Marković
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK O MOLKU V ETNOGRAFIJI. OD SKRIVNOSTI DO TRAVME IN NESKLADNIH SPOMINOV
ON SILENCE IN ETHNOGRAPHY: FROM SECRET TO TRAUMA AND INCOMPATIBLE MEMORIES
Abstract  PDF
Katja Hrobat Virloget
 
Vol 35, No 1 (2006) FRANC FERK IN NJEGOV POMEN ZA MUZEJSKO IN NARODOPISNO DEJAVNOST NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM
FRANC FERK AND THE IMPORTANCE OF HIS MUSEOLOGICAL AND ETHNOGRAPHIC ACTIVITIES FOR ŠTAJERSKO
Abstract  PDF
Maja Godina - Golija
 
Vol 37, No 1 (2008) FONETIČNO ZAPISOVANJE NAREČNIH ETNOLOŠKIH BESEDIL
PHONETIC TRANSCRIPTION OF DIALECT ETHNOLOGY TEXTS
Abstract  PDF
Ludvik Karničar
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA ETNOGRAFSKI FILM V SLOVENIJI IN V SRBIJI. ORIS REZULTATOV PROJEKTNE NALOGE
ETHNOGRAPHIC FILM IN SLOVENIA AND SERBIA: OUTLINE OF PROJECT RESULTS
Abstract  PDF
Naško Križnar
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE THE PLACELESS CHAPEL: MEMORY, MEANING AND DESTRUCTION IN SACRED SPACE
KAPELA BREZ KRAJA: SPOMIN, POMEN IN UNIČENJE V SVETEM PROSTORU
Abstract  PDF
Katharina Eisch-Angus
 
Vol 48, No 1 (2019): ZAVAROVANA OBMOČJA OB SLOVENSKO-MADŽARSKI MEJI / PROTECTED AREAS ALONG THE SLOVENIAN-HUNGARIAN BORDER “THEY FEED HERE AND LIVE THERE”: BORDERWORK WITH WILDLIFE IN SLOVENIA’S NORTH-EAST CORNER
“TU SE HRANIJO, TAM PA ŽIVIJO”: IZDELOVANJE MEJE Z DIVJADJO V SEVEROVZHODNEM KOTU SLOVENIJE
Abstract  PDF
Miha Kozorog
 
1 - 16 of 16 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"