Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 42, No 1 (2013) SUZANA MARJANIĆ IN ANTONIJA ZARADIJA KIŠ (UR.): KNJIŽEVNA ŽIVOTINJA. KULTURNI BESTIARIJ – II. DIO Details   PDF
Simona Klaus
 
Vol 34, No 2 (2005) SV. ŠTEFAN V ZANIGRADU OB DESETLETNICI ŽEGNANJA KONJ. POPRAVKI IN DOPOLNITVE
ST. STEPHEN'S DAY CELEBRATIONS IN ZANIGRAD. AFTER TEN YEARS OF THE BLESSING OF HORSES. CORRIGENDA ET ADDENDA
Abstract   PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 33, No 1 (2004) SV. ŠTEFAN V ZANIGRADU, PRAZNIK SORODSTVA, VASI IN SOSESKE
THE FEAST OF ST. STEPHEN IN ZANIGRAD. CELEBRATION OF KINSHIP, VILLAGE, AND NEIGHBORHOOD
Abstract   PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SVETLANA M. TOLSTOJ IN LJUBINKO RADENKOVIĆ (UR.): SLOVENSKA MITOLOGIJA. ENCIKLOPEDIJSKI REČNIK Details   PDF
Mirjam Mencej
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE TEXTS AND CONTEXTS OF FOLKLORISM
TEKSTI IN KONTEKSTI FOLKLORIZMA
Abstract   PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA THE GANGA PARADOX
PARADOKS GANGA
Abstract   PDF
Ines Prica
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE THE CHRISTMAS TRUCE OF 1914 IN THE FILM JOYEUX NOËL (2005)
BOŽIČNO PREMIRJE LETA 1914 IN FILM JOYEUX NOËL (2005)
Abstract   PDF
Ivan Kovačević
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE THE CONTESTED MEMORY OF THE FIRST WORLD WAR IN MONTENEGRO
SPORNI SPOMINI NA PRVO SVETOVNO VOJNO V ČRNI GORI
Abstract   PDF
František Šístek
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA THE EMPRESS WITH TWO HEADS
CESARICA Z DVEMA GLAVAMA
Abstract   PDF
Božidar Jezernik
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE FESTIVAL DEDICATED TO THE ANNIVERSARY OF THE VISION OF AGIA PELAGIA AND OTHER RITUALS
PRAZNIK, POSVEČEN PRIKAZOVANJU SVETI (AGIA) ALI BLAŽENI (OSIA) PELAGIJI IN DRUGI RITUALI
Abstract   PDF
Evy Johanne Håland
 
Vol 44, No 3 (2015) THE FINE AND THE TASTELESS. ISTRIAN CULINARY EXPERTS AND TASTE
EKSPERTI ISTRSKE KULINARIKE IN OKUS
Abstract   PDF
Daša Ličen
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA THE FINNS PARTY AND THE KILLING OF A 12TH CENTURY BISHOP. THE HERITAGE OF A POLITICAL MYTH
STRANKA FINCEV IN UMOR ŠKOFA IZ 12. STOLETJA. DEDIŠČINA POLITIČNEGA MITA
Abstract   PDF
Pertti J. Anttonen
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG THE FOLKDANCES OF THE WESTERN POLISSIA REGION OF UKRAINE: TRADITIONS AND INNOVATIONS
LJUDSKI PLESI ZAHODNEGA POLESJA (UKRAJINA): IZROČILO IN NOVOSTI
Abstract   PDF
Iryna Fedun
 
Vol 43, No 3 (2014): VOLUNTEERING / PROSTOVOLJENJE THE GIFT OF VOLUNTEERING AND THE VIRTUES OF SELF-LOVE: AN ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE
DAR PROSTOVOLJSTVA IN VRLINA LJUBEZNI DO SEBE: ANTROPOLOŠKI POGLED
Abstract   PDF
Jo Puckering
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA THE IMPACTS OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE UNESCO POLICIES IN FRANCE
VPLIVI UNESCOVE POLITIKE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE V FRANCIJI
Abstract   PDF
Laurent Sébastien Fournier
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA THE IMPERIO IN THE AZORES. THE FIVE SENSES IN RITUALS TO THE HOLY SPIRIT
"IMPERIO" NA AZORSKIH OTOKIH. PET ČUTOV V PRAZNOVANJU SVETEGA DUHA
Abstract   PDF
Maria Santa Montez
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE THE INTEGRATION OF “EAST” AND “WEST”. SLOVENIAN “EUROCRATS” AND THE POLITICS OF IDENTITY WITHIN THE INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN UNION
INTEGRACIJA »VZHODA« IN »ZAHODA«. SLOVENSKI »EVROKRATI« IN POLITIKA IDENTITETE V USTANOVAH EVROPSKE UNIJE
Abstract   PDF
Tatiana Bajuk Senčar
 
Vol 44, No 1 (2015): TRIGLAVSKI NARODNI PARK – STRATEGIJE / TRIGLAV NATIONAL PARK – STRATEGIES THE INTERNATIONAL WILDFLOWER FESTIVAL AND THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE MOBILITY AS TOURISTIC PRACTICE
MEDNARODNI FESTIVAL ALPSKEGA CVETJA IN UVEDBA VZDRŽNE MOBILNOSTI KOT TURISTIČNE PRAKSE
Abstract   PDF
Tatiana Bajuk Senčar
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG THE LEGACY OF SINGER HAMDIJA ŠAHINPAŠIĆ IN BOSNIAC ORAL LITERARY TRADITION
DEDIŠČINA PEVCA HAMDIJE ŠAHINPAŠIĆA V BOSANSKEM USTNEM IZROČILU
Abstract   PDF
Munib Maglajlić
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA THE MODERN CHURCH FESTIVAL OF THE ASSUMPTION (ŽOLINĖ) IN LITHUANIA. UNDERSTANDING AND MOTIVES FOR OBSERVATION
SODOBNI CERKVENI PRAZNIK VNEBOVZETJA (ŽOLINĖ) V LITVI. DOJEMANJE IN MOTIVI ZA OPAZOVANJE
Abstract   PDF
Jonas Mardosa
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA THE NATIVITY SCENE AND FIDELITY IN THE FAMILY. AN EXPRESSION OF FAITH
SLOVENSKE JASLICE IN NJIHOV VERSKO-OZNANJEVALNI POMEN
Abstract   PDF
Leopold Grčar
 
Vol 44, No 3 (2015) THE OPEN SUBJECT AND THE HURTFUL WORLD: TOUCH AND OPENING UP THE POSTMODERN SUBJECT
OTVORENI SUBJEKT I POVRJEĐUJUĆI SVIJET: DODIR I OTVARANJE POSTMODERNOG SUBJEKTA
Abstract   PDF
Petar Bagarić
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA THE PERFORMANCE OF A CULT OF THE SENSES. A FEAST OF FANS AT JIM MORRISON’S GRAVE IN PARIS
IZVEDBA KULTA ČUTOV. PRAZNIK OBOŽEVALCEV NA GROBU JIMA MORRISONA V PARIZU
Abstract   PDF
Peter Jan Margry
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE THE PLACELESS CHAPEL: MEMORY, MEANING AND DESTRUCTION IN SACRED SPACE
KAPELA BREZ KRAJA: SPOMIN, POMEN IN UNIČENJE V SVETEM PROSTORU
Abstract   PDF
Katharina Eisch-Angus
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE THE POLITICS OF OTHERNESS. STEREOTYPES IN HUNGARIAN MEDIA
POLITIKA DRUGAČNOSTI. STEREOTIPI V MADŽARSKIH MEDIJIH
Abstract   PDF
László Kürti
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ THE POLKA VERSUS THE WALTZ. CZECH NATIONAL DANCES IN THE POLITICAL CONTEXT OF THE NINETEENTH CENTURY
POLKA NASPROTI VALČKU. ČEŠKI NACIONALNI PLESI V POLITIČNEM KONTEKSTU 19. STOLETJA
Abstract   PDF
Daniela Stavělová
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG THE POPULARIZATION OF SLOVENIAN FOLK MUSIC BETWEEN THE LOCAL AND GLOBAL: REDEMPTION OR DOWNFALL OF NATIONAL HERITAGE
POPULARIZACIJA SLOVENSKE LJUDSKE GLASBE MED MEANDRI LOKALNEGA IN GLOBALNEGA – (OD)REŠITEV ALI PROPAD NARODNEGA IZROČILA
Abstract   PDF
Katarina Juvančič
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 THE PRIEST MATIJA MAJAR AND THE MOSCOW ETHNOGRAPHIC EXHIBITION OF 1867
DUHOVNIK MATIJA MAJAR IN ETNOGRAFSKA RAZSTAVA V MOSKVI LETA 1867
Abstract   PDF
Božidar Jezernik
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE PROBLEM OF PERFORMANCE TYPOLOGY: THE CASE OF SERBIAN MOURNERS
VPRAŠANJE TIPOLOGIJE IZVAJANJA. PRIMER SRBSKIH NARICALK
Abstract   PDF
Oksana Mykytenko
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG THE RECEPTION OF FOLK SONGS BY CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SLOVENIA
LJUDSKA PESEM V OČEH OTROK IN MLADOSTNIKOV
Abstract   PDF
Tjaša Jakop
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG THE REGISTRATION OF SONGS IN THE INFOLK DATABASE: A VIRTUAL NETWORK OF FOLK SONG ARCHIVES IN AUSTRIA
VPIS LJUDSKIH PESMI V PODATKOVNO BAZO INFOLK: VIRTUALNO OMREŽJE ARHIVOV LJUDSKIH PESMI V AVSTRIJI
Abstract   PDF
Nicola Benz, Michaela Brodl
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA THE RELIGIOUS FEAST OF ST. AGATHA. A MODERN INITIATION RITE IN CATANIA
VERSKI PRAZNIK SV. AGATE. SODOBNI INICIACIJSKI RITUAL V CATANIJI
Abstract   PDF
Elisabetta Di Giovanni
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI THE ROLE OF GREAT MEN AS THE PILLARS OF SLOVENIAN NATIONALISM
VLOGA VELMOŽ, NOSILCEV SLOVENSKEGA NACIONALIZMA
Abstract   PDF
Božidar Jezernik
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI THE ROLE OF RED STAR FOOTBALL CLUB IN THE CONSTRUCTION OF SERBIAN NATIONAL IDENTITY
VLOGA NOGOMETNEGA KLUBA CRVENA ZVEZDA PRI OBLIKOVANJU SRBSKE NACIONALNE IDENTITETE
Abstract   PDF
Ivan Đorđević
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE RUSSIAN RITUAL YEAR AND FOLKLORE THROUGH TOURIST ADVERTISING
RUSKO PRAZNIČNO LETO IN FOLKLORA V TURISTIČNEM OGLAŠEVANJU
Abstract   PDF
Irina Sedakova
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE SCHOLAR VERSUS THE PAGAN ON GREENCRAFT TREE WALKS: ATTUNEMENT, IMAGINATION, AND INTERPRETATION
ZNANSTVENIK PROTI POGANU PRI OBRAVNAVI HOJE OKROG DREVES V OKVIRU POGANSKE TRADICIJE »GREENCRAFT«. SPOZNAVANJE, PREDSTAVA IN INTERPRETACIJA
Abstract   PDF
Léon A. van Gulik
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA THE SENSES, THE PATH, AND THE BUS. A SENSORY ETHNOGRAPHY OF THE SAIGOKU PILGRIMAGE
ČUTI, POT IN AVTOBUS. ETNOGRAFIJA ČUTOV PRI ROMANJU SAIGOKU
Abstract   PDF
Paolo Barbaro
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 THE SLAVIC IDEA AND THE ORIGIN OF BULGARIAN FOLKLORE STUDIES
IDEJA SLOVANSTVA IN TEMELJI RAZISKAV BOLGARSKE FOLKLORE
Abstract   PDF
Vladimir Penchev
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE THE STORY ABOUT OLD HAG EUROPE AND HEALTHY MAIDEN SERBIA
ZGODBA O ZLOBNI STARKI EVROPI IN ZDRAVEM DEKLETU SRBIJI
Abstract   PDF
Maria Vivod
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE TRANSFORMATION OF MODERN GREEK CALENDAR CUSTOMS ASSOCIATED WITH FIRE: TRADITION AND CONTEMPORANEITY
TRANSFORMACIJA MODERNIH GRŠKIH KOLEDARSKIH ŠEG, POVEZANIH Z OGNJEM. TRADICIJA IN SODOBNOST
Abstract   PDF
Svetlana Sidneva
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA THE USE OF THE SENSES IN RELIGIOUS REVIVAL MOVEMENTS
RABA ČUTOV V VERSKIH PRENOVITVENIH GIBANJIH
Abstract   PDF
Anders Gustavsson
 
Vol 46, No 1-2 suppl. (2017): ALPE - ADRIA / ALPE - JADRAN THE VAGARIES OF IDENTIFICATION IN THE SOCIETÀ DI MINERVA OF TRIESTE (1810–1916)
VARIACIJE IDENTIFIKACIJ V TRŽAŠKEM DRUŠTVU MINERVA (1810–1916)
Abstract   PDF
Daša Ličen
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA THE VOW AS VISUAL FEAST. HONORING ST. JOSEPH IN SICILIAN AMERICAN HOMES
ZAOBLJUBA KOT VIZUALNI PRAZNIK. ČAŠČENJE SV. JOŽEFA V DOMOVIH AMERIŠKIH SICILIJANCEV
Abstract   PDF
Leonard Norman Primiano
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE WANDERING BLIND MENDICANT SINGER AND THE SLAVIC RITUAL YEAR
POTUJOČI SLEPI BERAŠKI PEVEC IN SLOVANSKO OBREDNO LETO
Abstract   PDF
Katya Mihaylova
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) THE WORLD’S GREATEST SOUND ARCHIVE. 78 RPM RECORDS AS A SOURCE FOR MUSICOLOGICAL RESEARCH
NAJVEČJI ZVOČNI ARHIV NA SVETU. PLOŠČE Z 78 O/MIN KOT VIR ZA MUZIKOLOŠKE RAZISKAVE
Abstract   PDF
Pekka Gronow
 
Vol 42, No 1 (2013) THE YEAR 1968 IN THE MEMORY OF ONE GENERATION
LETO 1968 V SPOMINU ENE GENERACIJE
Abstract   PDF
Monika Vrzgulová
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE THE “ALMDUDLER TRACHTENPÄRCHENBALL” PART OF TYPICAL AUSTRIAN FOLK CULTURE
ALMDUDLERJEV PLES PAROV V TRADICIONALNIH NOŠAH – DEL TIPIČNE AVSTRIJSKE LJUDSKE KULTURE
Abstract   PDF
Irene Egger
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE “MORAL CODEX” OF A RESEARCHER AS A BEARER OF CULTURE
“MORALNI KODEKS” RAZISKOVALCA, NOSILCA KULTURE
Abstract   PDF
Tatiana Minniyakhmetova
 
Vol 34, No 2 (2005) THOMAS SCHÜRMANN: ERBSTÜCKE. ZEUGNISSE LÄNDLICHER WOHNKULTUR IM ELBE-WESER-GEBIET Details   PDF
Špela Ledinek Lozej
 
Vol 34, No 2 (2005) TO DEVELOP THE ACCEPTABLY MODERN. SLOVENIAN URBAN LANDSCAPE UNDER SOCIALISM, 1969–1982
KAKO RAZVITI SPREJEMLJIVO MODERNO. SLOVENSKA URBANA KRAJINA V SOCIALIZMU, 1969–1982
Abstract   PDF
Veronica E. Aplenc
 
401 - 450 of 515 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>