Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE REAL AND VIRTUAL SPACES OF REVISITING THE QUESTION “WHAT TO DO WITH FOLKLORE?”
REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI PREMISLEKA O VPRAŠANJU »KAM BI S TO FOLKLORO?«
Abstract   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) REBEKA KUNEJ: ŠTAJERIŠ. PODOBA IN KONTEKST SLOVENSKEGA LJUDSKEGA PLESA Details   PDF
Mirko Ramovš
 
Vol 42, No 1 (2013) REGINA F. BENDIX, ADITYA EGGERT IN ARNIKA PASELMANN (UR.): HERITAGE REGIMES AND THE STATE Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA REMEMBERING “THE FATHER OF THE CONTEMPORARY STATE OF CROATIA”. THE CELEBRATION OF TUĐMAN’S BIRTHDAY IN HIS BIRTHPLACE
SJEĆANJE NA "OCA SUVREMENE HRVATSKE". PROSLAVA TUĐMANOVA ROĐENDANA U NJEGOVU RODNOM MJESTU
Abstract   PDF
Marijana Belaj, Nevena Škrbić Alempijević
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE REPRESENTING GAVRILO PRINCIP: TOURISM, POLITICS AND ALTERNATIVE ENGAGEMENTS WITH THE MEMORY OF THE SARAJEVO ASSASSINATION IN POST-WAR BOSNIA-HERZEGOVINA
REPREZENTACIJE GAVRILA PRINCIPA. TURIZEM, POLITIKA IN ALTERNATIVNA SPOPRIJEMANJA S SPOMINOM NA SARAJEVSKI ATENTAT V POVOJNI BOSNI IN HERCEGOVINI
Abstract   PDF
Alenka Bartulović
 
Vol 34, No 2 (2005) REPREZENTACIJE ŽENSKOSTI V TISKU SLOVENSKE POLITIČNE EMIGRACIJE V ARGENTINI
THE REPRESENTATION OF WOMANHOOD IN THE PRESS OF SLOVENIAN POLITICAL EMIGRATION IN ARGENTINA
Abstract   PDF
Jernej Mlekuž
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR RESEARCH ON TRADITIONAL ISTRIAN MUSIC AND DANCE WITH AN EMPHASIS ON REVITALIZING AND PRESENTING TRADITIONAL CHURCH (GLAGOLITIC) SINGING PRACTICE
PREUČEVANJE TRADICIJSKE GLASBE IN PLESA V ISTRI S POSEBNIM POUDARKOM NA REVITALIZACIJI IN PREZENTACIJI CERKVENE LJUDSKE (GLAGOLJAŠKE ) PRAKSE
Abstract   PDF
Joško Ćaleta
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 RESEARCHER-PERFORMER RELATIONS IN CROSS-CRAFTING RITUALS IN LITHUANIA
RAZMERJE MED RAZISKOVALCEM IN IZVAJALCEM PRI RITUALIH REZLJANJA KRIŽEV V LITVI
Abstract   PDF
Skaidrė Urbonienė
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 REVIVAL OF LOCAL MASKING TRADITIONS IN LATVIA AS THE RESULT OF COOPERATION BETWEEN PERFORMERS AND RESEARCHERS
OŽIVLJANJE LOKALNE TRADICIJE MASKIRANJA KOT REZULTAT SODELOVANJA MED IZVAJALCI IN RAZISKOVALCI
Abstract   PDF
Aīda Rancāne
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 RITUAL REFORM AND RITUAL BEHAVIOR
REFORMA RITUALNIH PRAKS IN RITUALNO VEDENJE
Abstract   PDF
Arne Bugge Amundsen
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 RITUALISM AS A REFLECTION OF SOCIAL TRANSFORMATION AND THE RESEARCHER’S (LACK OF) POWER
RITUALIZEM - REFLEKSIJA DRUŽBENIH TRANSFORMACIJ IN RAZISKOVALČEVE (-GA POMANJKANJA) MOČI
Abstract   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 33, No 1 (2004) ROMANJE. SODOBNE TEŽNJE IN RAZISKOVALNI PRIJEMI
WALLFAHRT UND WALLFAHRTSFORSCHUNG. AKTUELLE TENDENZEN UND ZUGÄNGE
Abstract   PDF
Helmut Eberhart
 
Vol 33, No 1 (2004) S ŠKRŽADI OD KORINTA DO ISTRE IN K VIPAVI – SOČI – NADIŽI. SEMANTIČNE POVEZAVE
CON LE CICALE DA CORINTO ALL’ISTRIA E VERSO I FIUMI VIPACCO – ISONZO – NATISONE. COLLEGAMENTI SEMANTICI
Abstract   PDF
Milko Matičetov
 
Vol 42, No 1 (2013) SABINA PUGELJ: VILE BÍLE Details   PDF
Saša Babič
 
Vol 46, No 1-2 suppl. (2017): ALPE - ADRIA / ALPE - JADRAN SACRED PLACES AND RELIGIOUS PRACTICES AMONG CROATIAN SPIRITUAL SEEKERS: A MEDJUGORJE CASE STUDY
SVETI PROSTORI IN RELIGIOZNE PRAKSE HRVAŠKIH DUHOVNIH ISKALCEV. PRIMER MEDJUGORJE
Abstract   PDF
Marijana Belaj, Goran Pavel Šantek
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA SAINT LUCY, THE QUEEN OF LIGHT. THE LEGEND AND FOLKLORE OF SAINT LUCY
SVETA LUCIJA, KRALJICA LUČI. LEGENDA IN FOLKLORA O SVETI LUCIJI
Abstract   PDF
Ulrika Wolf-Knuts
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES ŠEGE IN NAVADE KOT FOLKLORIZEM
CUSTOMS AND TRADITIONS AS FOLKLORISM
Abstract   PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 39, No 2 (2010) SEKULARNE VSEBINE DVEH VERSKIH PRAZNIKOV. DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE
SECULAR CONTENTS OF TWO RELIGIOUS HOLIDAYS: REFORMATION DAY AND DAY OF REMEMBRANCE OF THE DEAD
Abstract   PDF
Božidar Jezernik
 
Vol 43, No 3 (2014): VOLUNTEERING / PROSTOVOLJENJE SELFISH GIVING? VOLUNTEERING MOTIVATIONS AND THE MORALITY OF GIVING
SEBIČNO DAJANJE? MOTIVI PROSTOVOLJCEV IN MORALNOST OBDAROVANJA
Abstract   PDF
Tomoko Hayakawa
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA SENSES AND RELIGION. INTRODUCTORY THOUGHTS
ČUTI IN RELIGIJA. NEKAJ UVODNIH MISLI
Abstract   PDF
Gábor Barna
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA SENSES OR NON-SENSES. DEBATES ON RITUALS IN PRE-REFORMATION DENMARK
ČUTI ALI NE-ČUTI. RAZPRAVE O RITUALIH V PREDREFORMACIJSKI DANSKI
Abstract   PDF
Arne Bugge Amundsen
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SERBISCHE VOLKSLYRIK IN GRIECHISCHEN PERIODIKA
SRBSKA LJUDSKA LIRIKA V GRŠKI PERIODIKI
Abstract   PDF
Jovanka Djordjević Jovanović
 
Vol 35, No 1 (2006) SETHA M. LOW IN DENISE LAWRENCE - ZÚÑIGA (UR.): THE ANTHROPOLOGY OF SPACE AND PLACE. LOCATING CULTURE Details   PDF
Špela Ledinek Lozej
 
Vol 44, No 3 (2015) SIMBOLNA EKVIVALENCA MOTIVOV V PRIPOVEDIH O ŽENSKIH BAJESLOVNIH BITJIH NARAVE
SYMBOLIC EQUIVALENCES IN BELIEF TALES ABOUT FEMALE NATURE SPIRITS
Abstract   PDF
Monika Kropej Telban
 
Vol 33, No 1 (2004) SIRARJENJE V PLANINAH V KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALPAH V LUČI ARHEOLOŠKIH NAJDB IN ZGODOVINSKIH VIROV
CHEESE MAKING IN THE KAMNIK AND THE SAVINJA DAIRY MOUNTAINS IN THE LIGHT OF ARCHAEOLOGICAL FINDS AND HISTORIC SOURCES
Abstract   PDF
Tone Cevc
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA SLOVENAČKI KOMPOZITORI U SRBIJI. DAVORIN JENKO, MIHOVIL LOGAR, ZLATAN VAUDA
SLOVENIAN COMPOSERS IN SERBIA: DAVORIN JENKO, MIHOVIL LOGAR, ZLATAN VAUDA
Abstract   PDF
Anica Sabo
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA SLOVENCI U SRBIJI. BIBLIOGRAFIJA SA ANOTACIJAMA
SLOVENIANS IN SERBIA: BIBLIOGRAPHY WITH ANNOTATIONS
Abstract   PDF
Biljana Milenković-Vuković
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE SLOVENCI V SRBIJI. POPRAVKI IN DOPOLNILA Details   PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ SLOVENIAN DANCES AND THEIR SOURCES IN CALIFORNIA
SLOVENSKI PLESI IN NJIHOVI VIRI V KALIFORNIJI
Abstract   PDF
Elsie Ivancich Dunin
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) SLOVENIAN RECORDINGS MADE IN AMERICA PRIOR TO WORLD WAR II
SLOVENSKI POSNETKI IZ AMERIKE IZ OBDOBJA PRED 2. SVETOVNO VOJNO
Abstract   PDF
Charles F. Debevec
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA SLOVENSKA LEDINSKA IN HIŠNA IMENA V UNESCOVEM SEZNAMU NESNOVNE DEDIŠČINE V AVSTRIJI
SLOVENIAN FIELD AND HOUSE NAMES IN THE AUSTRIAN INVENTORY OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
Abstract   PDF
Martina Piko-Rustia
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SLOVENSKE POVEDKE IZ 20. STOLETJA (IZBRALA, UREDILA IN SPREMNO BESEDO NAPISALA MARIJA STANONIK, LIKOVNO OPREMILA MAJA ŠUBIC) Details   PDF
Barbara Ivančič Kutin
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR SLOVENSKI IZSELJENCI IN GLASBENA USTVARJALNOST PO 1918. KONCEPTI »TUJSTVA« V SLOVENSKI SODOBNI GLASBI
SLOVENIAN EMIGRANTS AND MUSIC CREATIVITY AFTER 1918: CONCEPTS OF “FOREIGNNESS ” IN SLOVENIAN MUSIC AFTER 1918
Abstract   PDF
Leon Stefanija
 
Vol 36, No 2 (2007) SLOVENSKI POSKUSI SINTETIČNIH PREDSTAVITEV SLOVENSKE OZIROMA SLOVANSKE MITOLOGIJE. OB KNJIGI MITOLOŠKO IZROČILO SLOVENCEV
SLOVENIAN ATTEMPTS AT A SYNTHETIC PRESENTATION OF SLOVENIAN AND SLAVIC MYTHOLOGIES. A CRITICAL LOOK AT ZMAGO ŠMITEK'S MITOLOŠKO IZROČILO SLOVENCEV (SLOVENIAN MYTHOLOGICAL TRADITION)
Abstract   PDF
Marija Stanonik
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) SLOVENSKI POSNETKI NA GRAMOFONSKIH PLOŠČAH Z 78 O/MIN
SLOVENIAN RECORDINGS ON 78 RPM RECORDS
Abstract   PDF
Drago Kunej
 
Vol 44, No 3 (2015) SLOVENSKI PREGOVORI KOT KULTURNA DEDIŠČINA. KLASIFIKACIJA IN REDAKCIJA KORPUSA
SLOVENIAN SAYINGS AS CULTURAL HERITAGE: CORPUS CLASSIFICATION AND EDITING
Abstract   PDF
Marija Stanonik
 
Vol 45, No 3 (2016): ESTONIA ONLINE SMS MESSAGES IN A DAILY FINNISH NEWSPAPER. THE CONTEXT OF PROVERB PERFORMANCES
SMS SPOROČILA V FINSKEM ČASOPISU. KONTEKST IZVEDB PREGOVOROV
Abstract   PDF
Liisa Granbom-Herranen
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE SOCIAL AND CULTURAL RELOCATIONS OF RUDOLF MAISTER. ABOUT THE POLITICAL MYTHOLOGY OF LOWER STYRIA
DRUŽBENE IN KULTURNE PREMESTITVE RUDOLFA MAISTRA. RAZPRAVA O POLITIČNI MITOLOGIJI SPODNJE ŠTAJERSKE
Abstract   PDF
Peter Simonič
 
Vol 33, No 1 (2004) SOCIAL STRUCTURE AND FREEDOM. THE SEMIOTIC STUDY OF CULTURES
DRUŽBENA STRUKTURA IN SVOBODA. SEMIOTIČNE ŠTUDIJE KULTURE
Abstract   PDF
Irene Portis Winner
 
Vol 33, No 1 (2004) SODOBNE ZGODBE ŠTUDENTOV UNIVERZE V LJUBLJANI
CONTEMPORARY LEGENDS AMONG SLOVENIAN STUDENTS IN LJUBLJANA
Abstract   PDF
Monika Kropej
 
Vol 36, No 2 (2007) ŠOLSKE PESMARICE KOT MOŽNI VIR ZA LJUDSKE PESMI
SCHOOL SONGBOOKS AS A POSSIBLE SOURCE OF FOLK SONGS
Abstract   PDF
Marko Terseglav
 
Vol 44, No 3 (2015) SONGS ABOUT THE LISBON EARTHQUAKE, OR THE SLOVENIAN RESPONSE TO STORIES ABOUT SOMEONE ELSE’S MISFORTUNE
PESMI O LIZBONSKEM POTRESU ALI SLOVENSKI ODZIV NA ZGODBO O NESREČI DRUGEGA
Abstract   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV SPREMINJAJOČI SE TEKSTI IN KONTEKSTI VELIKONOČNEGA PLESA V METLIKI
THE CHANGING TEXTS AND CONTEXTS OF THE EASTER DANCE RITUAL IN METLIKA
Abstract   PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA SRBI U BELOJ KRAJINI. UVID U SADAŠNJE STANJE
SERBS IN WHITE CARNIOLA: INSIGHT INTO THE CURRENT SITUATION
Abstract   PDF
Milina Ivanović-Barišić
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA SRBI U SLOVENIJI. MANJINSKE ORGANIZACIJE
SERBS IN SLOVENIA: MINORITY ORGANIZATIONS
Abstract   PDF
Mirjana Pavlović
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA SRPSKI SPECIJALITETI NA SLOVENAČKOJ TRPEZI
SERBIAN DISHES ON THE SLOVENIAN TABLE
Abstract   PDF
Dragana Radojičić
 
Vol 42, No 1 (2013) STANOVANJSKA KULTURA V ETNOLOŠKI VEDI
DWELLING CULTURE IN ETHNOLOGY
Abstract   PDF
Špela Ledinek Lozej
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) STARE GRAMOFONSKE PLOŠČE KOT ETNOKOREOLOŠKO GRADIVO
OLD GRAMOPHONE RECORDS AS AN ETHNOCHOREOLOGICAL RESOURCE
Abstract   PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 STEWARTSHIP AND EVOLVING FIDELITY IN A SCOTTISH FIRE FESTIVAL
UPRAVLJANJE IN VZPOSTAVLJANJE ZVESTOBE V ŠKOTSKEM PRAZNIKU CLAVIE
Abstract   PDF
Thomas A. McKean
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER STICHIC AND STANZAIC POETIC FORM IN ESTONIAN TRADITION AND IN EUROPE
VERZNE IN KITIČNE PESEMSKE OBLIKE V ESTONSKEM IZROČILU IN V EVROPI
Abstract   PDF
Mari Sarv
 
351 - 400 of 515 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>