Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ MIRKO RAMOVŠ – ZNANSTVENIK MED LJUBITELJI
MIRKO RAMOVŠ – A SCIENTIST AMONG ENTHUSIASTS
Abstract   PDF
Bojan Knific
 
Vol 39, No 2 (2010) MIROSLAV ŠULIGOJ BREMEC (UR.): LJUDEM. LJUDSKA DEDIŠČINA ZA MUZEJE NA BANJŠKI IN TRNOVSKI PLANOTI Details   PDF
Špela Ledinek Lozej
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 MOGY. A VESSEL OF RITUAL IN POST-SOCIALIST HUNGARY
FESTIVALI NACIONALNEGA ZDRUŽENJA MADŽAROV (MOGY). RITUALI V POSOCIALISTIČNI MADŽARSKI
Abstract   PDF
István Povedák
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) MOJCA KOVAČIČ (UR.): ZAJUCKAJ IN ZAPOJ Details   PDF
Maša Marty
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) MOJCA KOVAČIČ: PA SE SLIŠ … PRITRKAVANJE V SLOVENSKEM IN EVROPSKEM PROSTORU Details   PDF
Teja Klobčar
 
Vol 45, No 3 (2016): ESTONIA ONLINE MONIKA KROPEJ TELBAN: TIPNI INDEKS SLOVENSKIH LJUDSKIH PRAVLJIC. ŽIVALSKE PRAVLJICE IN BASNI Details   PDF
Milena Mileva Blažić
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE MONUMENTS AND THEIR NARRATIVES. FIRST WORLD WAR MONUMENTS IN MONTENEGRO
SPOMENIKI IN NJIHOVE PRIPOVEDI. SPOMENIKI PRVE SVETOVNE VOJNE V ČRNI GORI
Abstract   PDF
Nebojša Čagorović, Saša Knežević
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER MORFOLOŠKE IN STRUKTURNE OPREDELITVE LJUDSKEGA PLESA. PRIMER PARNEGA ŠTAJERIŠA
MORPHOLOGICAL AND STRUCTURAL DEFINITIONS OF FOLK DANCE. AN ANALYSIS OF THE COUPLE’S STEIERISCH
Abstract   PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 35, No 1 (2006) MOTIV RIBE FARONIKE V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI IN LIKOVNI UMETNOSTI 20. STOLETJA
A MOTIF OF A FISH CALLED FARONIKA IN SLOVENIAN LITERATURE AND FINE ARTS OF THE 20TH CENTURY
Abstract   PDF
Vladka Tucovič
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER MRVICE IZ IMENOSLOVNE MALHE
BITS AND PIECES FROM THE ONOMASTICS STORE
Abstract   PDF
Silvo Torkar
 
Vol 47, No 2 (2018): INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH MUSIC WITHOUT SOCIAL LIFE: THE GARMON’ PLAYER MIKHAIL SOROCHINSKY – A NONREVIVALIST MUSICIAN IN SMOLENSK PROVINCE
GLASBA BREZ DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA: HARMONIKAR MIHAIL SOROČINSKI, NE-POUSTVARJALNI GLASBENIK IZ SMOLENSKEGA OKROŽJA
Abstract   PDF
Ulrich Morgenstern
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES NA POTI K ETNOLOŠKIM POGLEDOM IN PODOBAM
TOWARDS ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES
Abstract   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 35, No 1 (2006) NAČINI OBLIKOVANJA POPULARNOGLASBENIH PRIREDB LJUDSKIH PESMI
POPULAR ARRANGEMENTS OF FOLK SONGS
Abstract   PDF
Urša Šivic
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK NACIONALNI PARK MLJET. IZAZOV KONFLIKTNIH INTERPRETACIJA
MLJET NATIONAL PARK: THE CHALLENGE OF CONFLICTING INTERPRETATIONS
Abstract   PDF
Goran Pavel Šantek, Tibor Komar
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA NACIONALNO VASPITANJE. KONSTRUKCIJA JUGOSLOVENSKE NACIJE U ČASOPISU JUGOSLOVENČE (1931–1941)
NATIONAL EDUCATION: THE CONSTRUCTION OF THE YUGOSLAV NATION IN THE MAGAZINE JUGOSLOVENČE (1931–1941)
Abstract   PDF
Lada Stevanović
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK NAČRT UPRAVLJANJA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA IN KULTURA DEDIŠČINSKIH PRAKS
THE TRIGLAV NATIONAL PARK MANAGEMENT PLAN AND THE CULTURE OF HERITAGE PRACTICE
Abstract   PDF
Tatiana Bajuk Senčar
 
Vol 42, No 1 (2013) NAJNOVEJŠE ZGOŠČENKE SLOVENSKE LJUDSKE GLASBENE IN PLESNE USTVARJALNOSTI IZ ARHIVOV GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU Details   PDF
David Verbuč
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA SKOZI PERSPEKTIVE OTROK
CHILDREN’S PERSPECTIVES ON NATURAL AND CULTURAL HERITAGE
Abstract   PDF
Barbara Turk Niskač
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK NARAVNE, GOSPODARSKE, POLITIČNE IN DEMOGRAFSKE DANOSTI TRENTE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
NATURAL, ECONOMIC, POLITICAL AND DEMOGRAPHIC CONDITIONS OF TRENTA IN TRIGLAV NATIONAL PARK
Abstract   PDF
Peter Simonič
 
Vol 47, No 2 (2018): INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH NARRATING FEAR THROUGH MOVEMENT: THE POSSIBILITIES OF STUDYING PERSONAL AND COMMUNITY FEARS ON THE EXAMPLE OF THEATER AMATEURISM
UPOVEDOVANJE STRAHU Z GIBANJEM: MOŽNOSTI RAZISKOVANJA OSEBNIH STISK IN STISK SKUPNOSTI NA PRIMERU AMATERSKEGA GLEDALIŠČA
Abstract   PDF
Jelena Marković
 
Vol 33, No 1 (2004) NASLJEĐE JUGOSLAVENSKIH ETNOLOGIJA I SUVREMENO ISTRAŽIVANJE POSTSOCIJALIZMA
LEGACY OF YUGOSLAV ETHNOLOGIES AND CONTEMPORARY RESEARCH OF POST-SOCIALISM
Abstract   PDF
Ines Prica
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA NATURAL AND CULTURAL HERITAGE PRACTICES IN TRIGLAV NATIONAL PARK
PRAKSE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
Abstract   PDF
Tatiana Bajuk Senčar
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA NEKAJ POGLEDOV V PRETEKLOST IN SEDANJOST BEOGRAJSKIH SLOVENCEV
SOME INSIGHTS INTO THE PAST AND PRESENT OF SLOVENIANS LIVING IN BELGRADE
Abstract   PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE NEKAJ PRIPOMB ZA VEČ DRUŽBENEGA KONTEKSTA V SLOVENSKI FOLKLORISTIKI
SOME REMARKS TOWARD MORE SOCIAL CONTEXT IN SLOVENIAN FOLKLORISTICS
Abstract   PDF
Miha Kozorog
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA NEKAJ UTRINKOV O DRUŠTVU SLOVENCEV »SAVA« V BEOGRADU
A FEW IMPRESSIONS ON THE SAVA SLOVENIAN SOCIETY IN BELGRADE
Abstract   PDF
Monika Kropej
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY NEKATERI POJAVI PLESNEGA FOLKLORIZMA V BELI KRAJINI DO 2. SVETOVNE VOJNE
ELEMENTS OF DANCE FOLKLORISM IN BELA KRAJINA PRIOR TO WWII
Abstract   PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 36, No 2 (2007) NEVENA ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ IN KIRSTI MATHIESEN HJEMDAHL (UR.): O TITU KAO MITU. PROSLAVA DANA MLADOSTI U KUMROVCU Details   PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 39, No 2 (2010) (NE)ZNANI JEZIKOSLOVEC IN FOLKLORIST PROF. IVAN KOŠTIÁL (1877–1949). SPOMINSKI POSVET OB 60. OBLETNICI SMRTI (NOVO MESTO, KNJIŽNICA MIRANA JARCA, 18. DECEMBRA 2009) Details   PDF
Irena Rožman
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA NIKOLAJ HARUZIN IN VASILIJ KANDINSKI
N. N. KHARUZIN AND W. KANDINSKY
Abstract   PDF
Marijam M. Kerimova
 
Vol 34, No 2 (2005) O ETNOLOGIJI IN LEKSIKOGRAFIJI. SLOVENSKI ETNOLOŠKI LEKSIKON MED ZAMISLIJO IN IZIDOM
ON ETHNOLOGY AND LEXICOGRAPHY. THE LEXICON OF SLOVENIAN ETHNOLOGY BETWEEN CONCEPTION AND PUBLICATION
Abstract   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 39, No 2 (2010) O INDIGENIZACIJI MODERNIZACIJE IN MODERNOSTI
INDIGENIZATION OF MODERNIZATION AND OF MODERNITY
Abstract   PDF
Vesna Godina
 
Vol 34, No 2 (2005) O KMEČKI KULTURI
ON PEASANT CULTURE
Abstract   PDF
Miran Puconja
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK O MOLKU V ETNOGRAFIJI. OD SKRIVNOSTI DO TRAVME IN NESKLADNIH SPOMINOV
ON SILENCE IN ETHNOGRAPHY: FROM SECRET TO TRAUMA AND INCOMPATIBLE MEMORIES
Abstract   PDF
Katja Hrobat Virloget
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER O POJMU ČASA, PROSTORA IN VZROČNOSTI PRI ARAVKANCIH. ALI: PO ČEM SI JE TREBA ZAPOMNITI JUANA BENIGARJA?
ON THE CONCEPTS OF TIME, SPACE AND CAUSALITY AMONG THE ARAUCANIANS, OR: WHY SHOULD WE REMEMBER JUAN BENIGAR?
Abstract   PDF
Tomaž Gregorc
 
Vol 42, No 1 (2013) O RAZMERJU MED NESNOVNO KULTURNO DEDIŠČINO IN ZBIRKO VRAŽEVERJA V SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AND THE COLLECTION OF SUPERSTITIONS AT THE SLOVENE ETHNOGRAPHIC MUSEUM
Abstract   PDF
Adela Pukl
 
Vol 34, No 2 (2005) O RECEPCIJI IN PRODUKCIJI HARMONIJE. NEKAJ IZHODIŠČ NA PRIMERU ŠKOROMATOV
ON THE RECEPTION AND PRODUCTION OF HARMONY. SOME POINTS OF DEPARTURE BASED ON THE ŠKOROMATI
Abstract   PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 35, No 1 (2006) OB 130-LETNICI ROJSTVA SLOVENSKEGA ETNOLOGA, ANTROPOLOGA, ZGODOVINARJA IN DIPLOMATA DR. NIKA ZUPANIČA (1876–1961). DODATEK: DR. NIKO ZUPANIČ: ŠE NEKAJ SPOMINOV NA DRAGOTINA KETTEJA (SPISANO L. 1950)
THE 130TH BIRTH ANNIVERSARY OF DR. NIKO ZUPANIČ
Details   PDF
Aleš Iglič
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER OB DEVETDESETLETNICI AKADEMIKA DR. MILKA MATIČETOVEGA
ACADEMICIAN MILKO MATIČETOV’S NINETIETH BIRTHDAY
Abstract   PDF
Monika Kropej
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG OB SIMPOZIJU O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI
A SYMPOSIUM ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG
Details   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 35, No 1 (2006) ODDALJENOST IN BLIŽINA LJUDSKEGA V POEZIJI ALOJZA GRADNIKA
DISTANCE AND CLOSENESS OF THE POPULAR IN THE POETRY OF ALOJZ GRADNIK
Abstract   PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 33, No 1 (2004) ODGOVOR MOJCI RAVNIK Details   PDF
Borut Brumen
 
Vol 42, No 1 (2013) ODSEVI MATERIALNE KULTURE V ŠALJIVIH IN ZABAVLJIVIH LJUDSKIH PESMIH ŠTREKLJEVE ZBIRKE
REFLECTIONS OF THE MATERIAL CULTURE IN THE HUMOROUS AND MOCKING SONGS FROM KAREL ŠTREKELJ’S COLLECTION
Abstract   PDF
Jerneja Vrabič
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE OHRANJANJE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE Z LOKALNIMI PRIPOVEDMI V PROSTORU
PRESERVATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE THROUGH LOCAL LEGENDS OF PLACE
Abstract   PDF
Barbara Ivančič Kutin, Monika Kropej Telban
 
Vol 36, No 2 (2007) OL’GA DANGLOVÁ: SLOVENSKÝ VIDIEK. BARIÉRY A PERSPEKTÍVY ROZVOJA Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 44, No 3 (2015) OMLADINSKE RADNE AKCIJE: KONTINUITETI I ODMACI IZ ISKUSTVA AKCIJAŠA
YOUTH LABOR ACTIONS: CONTINUITIES AND DIFFERENCES IN LABOR BRIGADE MEMBERS’ EXPERIENCES
Abstract   PDF
Andrea Matošević
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER ON THE INTER-GENRE TRANSITIONS OF LAMENTS AND KALEVALA-METRIC SONGS IN THE BALTO-FINNIC CULTURAL SPACE
MEDŽANRSKA PREHAJANJA ŽALOSTINK IN LJUDSKIH STOPIČNIH PESMI EPSKE PESNITVE KALEVALA V BALTSKO-FINSKEM KULTURNEM PROSTORU
Abstract   PDF
Madis Arukask
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE ONE STEP FORWARD, TWO STEPS BACK. THE SERBIAN PATH TO EUROPE AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY
KORAK NAPREJ, DVA NAZAJ. SRBSKA POT V EVROPO NA ZAČETKU 21. STOLETJA
Abstract   PDF
Mladena Prelić
 
Vol 45, No 3 (2016): ESTONIA ONLINE ORAL HISTORY ONLINE. VIEWS ON AGRICULTURE IN THE ESTONIAN SSR
SPLETNA USTNA ZGODOVINA. POGLEDI NA SOVJETSKO REPUBLIKO ESTONIJO
Abstract   PDF
Ell Vahtramäe
 
Vol 39, No 2 (2010) ORGANIZACIJSKI KRISTAL: KARIZMATIČNI VODJA KOT POBUDNIK PROSTOVOLJSTVA V ORGANIZACIJI
ORGANIZATION CRYSTAL
Abstract   PDF
Dan Podjed
 
Vol 36, No 2 (2007) PANJSKE KONČNICE. SLOVENSKI FENOMEN POD DROBNOGLEDOM
A CLOSER LOOK AT PAINTED BEEHIVE FRONT PANELS. A SLOVENIAN PHENOMENON
Abstract   PDF
Gerhard Giesemann
 
251 - 300 of 515 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>