Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 33, No 1 (2004) KMEČKO DELO IN ŠEGE SKOZI LETO MED OBEMA VOJNAMA V IZGORJU Details   PDF
Janez Dolenc, Tončka Reven
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER KO SE PREBUDIJO »NINE NANE« IN »AJE TUTAJE«. ETNOMUZIKOLOŠKE RAZISKAVE USPAVANK
WHEN “NINNA NANNAS” AND “AJA TUTAJAS” AWAKE. ETHNOMUSIOLOGICAL RESEARCH OF LULLABIES
Abstract   PDF
Katarina Juvančič
 
Vol 33, No 1 (2004) KOMUNICIRANJE NEOPREDMETENIH TRADICIJ V MUZEJIH. KRITIKA MUZEJEV IN MUZEJSKIH RAZSTAV (MASK)
THE COMMUNICATION OF INTANGIBLE TRADITIONS TO MUSEUM PUBLIC. CRITICAL REMARKS OF MUSEUMS AND MUSEUM EXHIBITIONS ON MASKS
Abstract   PDF
Aleš Gačnik
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY KOREOLOŠKA IN ANTROPOLOŠKA PODOBA PLESNIH IGER Z IZBIRANJEM SOPLESALCA NA SLOVENSKEM
CHOREOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF SLOVENIAN DANCE GAMES IN WHICH A DANCER CHOOSES HER OR HIS DANCE PARTNER
Abstract   PDF
Mirko Ramovš
 
Vol 42, No 1 (2013) KOROŠKI POLITIČNI RITUALI IN KOMPETITIVNI DISKURZI
CARINTHIAN POLITICAL RITUALS AND COMPETING DISCOURSES
Abstract   PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 34, No 2 (2005) KOSTUMIRANJE NARODNO-ZABAVNIH ANSAMBLOV
DESIGNING STAGE COSTUMES FOR POLKA MUSIC ENSEMBLES
Abstract   PDF
Bojan Knific
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) KREKOVE PRESOJE LJUDSKEGA PESNIŠTVA
KREK’S VIEWS ON FOLK POETRY
Abstract   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER KRISTINA TOPLAK: »BUENAS ARTES«. USTVARJALNOST SLOVENCEV IN NJIHOVIH POTOMCEV V BUENOS AIRESU Details   PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA LEADERS AND HEROES OF THE NATION
JUNAKI, VODJE NARODA
Abstract   PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 43, No 3 (2014): VOLUNTEERING / PROSTOVOLJENJE LEARNING ACTIVE CITIZENSHIP THROUGH VOLUNTEERING IN COMPULSORY BASIC EDUCATION IN SLOVENIA
UČENJE O AKTIVNEM DRŽAVLJANSTVU S POMOČJO PROSTOVOLJSTVA V SLOVENSKEM OBVEZNEM OSNOVNOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU
Abstract   PDF
Simona Bezjak, Eva Klemenčič
 
Vol 35, No 1 (2006) LEDINSKA IN HIŠNA IMENA V VASI ČADRG – DEL KULTURNEGA IZROČILA
CHORONYMS AND OECONYMS IN THE VILLAGE OF ČADRG. AN ELEMENT OF CULTURAL HERITAGE
Abstract   PDF
Barbara Ivančič Kutin
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) LETO 1908 – ZAČETEK DISKOGRAFIJE SLOVENSKE GLASBE?
1908: THE BEGINNING OF SLOVENIAN MUSIC DISCOGRAPHY
Abstract   PDF
Drago Kunej
 
Vol 36, No 2 (2007) LISICA. NJENA VLOGA IN SPOROČILNOST V SLOVENSKEM IN SREDNJEEVROPSKEM IZROČILU
THE FOX. HIS ROLE AND SIGNIFICANCE IN SLOVENIAN AND CENTRAL EUROPEAN TRADITION
Abstract   PDF
Monika Kropej
 
Vol 36, No 2 (2007) LJUDSKI PESNIK IN PRIPOVEDNIK MIRKO BENEDEJČIČ. IZ ŽIVE LJUDSKE GOVORICE (PESMI, PRAVLJICE, PRIPOVEDI) Abstract   PDF
Helena Ana Čujec Stres, Špela Stres
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG LJUDSKO IZROČILO IN SODOBNA (PO)USTVARJALNOST: (Z)GODBA ZA 3 MIN IN 12 SEK
FOLK HERITAGE AND CONTEMPORARY (RE)PRODUCTION: A MUSICAL STORY FOR THREE MINUTES AND TWELVE SECONDS
Abstract   PDF
Boštjan Narat
 
Vol 36, No 2 (2007) LJUDSKO PESEMSKO IZROČILO KOT KULTURNI SPOMIN JANČARJEVEGA ROMANA IN DRAME KATARINA, PAV IN JEZUIT
FOLK SONG TRADITION AS CULTURAL MEMORY. DRAGO JANČAR’S NOVEL AND STAGE PLAY KATHARINA, THE PEACOCK, AND THE JESUIT
Abstract   PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 37, No 1 (2008) LOKALNE, NACIONALNE IN GLOBALNE PERCEPCIJE UMETNOSTNIH SVETOV. SLOVENCI V BUENOS AIRESU
LOCAL, NATIONAL, AND GLOBAL PERCEPTIONS OF ART WORLDS. SLOVENIANS IN BUENOS AIRES
Abstract   PDF
Kristina Toplak
 
Vol 42, No 1 (2013) ĽUBICA DROPPOVÁ IN EVA KREKOVIČOVÁ: POČÚVAJTE PANNY, AJ VY MLÁDENCI. LETÁKOVÉ PIESNE ZO SLOVENSKÝCH TLAČIARNÍ Details   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 36, No 2 (2007) MAJA GODINA – GOLIJA: PREHRANSKI POJMOVNIK ZA MLADE Details   PDF
Andrej Dular
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA MANAGEMENT AND PRODUCTION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE. EXAMPLES IN SERBIA
UPRAVLJANJE IN USTVARJANJE NESNOVNE KULTURE DEDIŠČINE. ZGLEDI IZ SRBIJE
Abstract   PDF
Miroslava Lukić-Krstanović
 
Vol 42, No 1 (2013) MARIAM M. KERIMOVA: ŽIZN‘, OTDANNAJA NAUKE. SEM'JA ETNOGRAFOV HARUZINYH. IZ ISTORII ROSSIJSKOJ ETNOGRAFII (1880–1930-E GODY) Details   PDF
Saša Babič
 
Vol 34, No 2 (2005) MARIJA KLOBČAR, DRAGO KUNEJ, MIRKO RAMOVŠ IN URŠA ŠIVIC: ODMEV PRVIH ZAPISOV Details   PDF
Boštjan Narat
 
Vol 45, No 3 (2016): ESTONIA ONLINE MARIJA KLOBČAR: NA POTI V KAMNIK Details   PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 33, No 1 (2004) MARIJA KOZAR-MUKIČ: A MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK (SLOVENCI NA MADŽARSKEM) Details   PDF
Katalin Munda Hirnök
 
Vol 42, No 1 (2013) MARIJA STANONIK: FOLKLORISTIČNI PORTRETI IZ TREH STOLETIJ. OD BAROKA DO MODERNE Details   PDF
Saša Babič
 
Vol 35, No 1 (2006) MARIJA STANONIK: HIŠNA IMENA V ŽIREH Details   PDF
Barbara Ivančič Kutin
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE MARIJA STANONIK: INTERDISCIPLINARNOST SLOVSTVENE FOLKLORE Details   PDF
Andrej Vovko
 
Vol 34, No 2 (2005) MARIJA STANONIK: SLOVSTVENA FOLKLORISTIKA MED JEZIKOSLOVJEM IN LITERARNO VEDO Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE MARIJA STANONIK: ZGODOVINA SLOVENSKE SLOVSTVENE FOLKLORE. OD SREDNJEGA VEKA DO SODOBNOSTI Details   PDF
Barbara Ivančič Kutin
 
Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV MARIJINA PODOBA V SLOVENSKIH LEGENDARNIH IN NABOŽNIH LJUDSKIH PESMIH
THE IMAGE OF THE VIRGIN MARY IN SLOVENIAN LEGENDARY AND RELIGIOUS FOLK SONGS
Abstract   PDF
Maruša Brozovič
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY MARJETKA GOLEŽ KAUČIČ: LJUDSKO IN UMETNO – DVA OBRAZA USTVARJALNOSTI Details   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) MARJETKA GOLEŽ KAUČIČ: »FANTJE SE ZBIRAJO …«. VOJNA IN VOJAKI V SLOVENSKI LJUDSKI PESMI Details   PDF
Jerneja Vrabič
 
Vol 37, No 1 (2008) MARUŠKA MARKOVČIČ IN TADEJA PRIMOŽIČ (UR.): NA PODEŽELJU ... ETNOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU VZHODNEGA DELA MESTNE OBČINE LJUBLJANA Details   PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 35, No 1 (2006) MATEJA HABINC: NE LE ROŽMARIN ZA SPOMIN. O SPOMINSKIH PREDMETIH IN NJIHOVEM SHRANJEVANJU Details   PDF
Ivanka Počkar
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE MATERIAL RELIGION AND CHURCH ARCHITECTURE IN CULTURAL ANALYSIS: A THEORETICAL SHORTCUT
MATERIALNA RELIGIJA IN CERKVENA ARHITEKTURA V KULTUROLOŠKI ANALIZI: TEORETSKA BLIŽNJICA
Abstract   PDF
Jens Wietschorke
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES MATERIALNE SLEDI KULTURE. PRAZNIKI IN PRAZNIČNA MIZA SLOVENCEV V 20. IN 21. STOLETJU
MATERIAL TRACES OF CULTURE. HOLIDAYS AND THE SLOVENIAN FESTIVE TABLE IN THE 20TH AND THE 21ST CENTURIES
Abstract   PDF
Maja Godina Golija
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 MATIJA MAJAR ZILJSKI. ENLIGHTENER, POLITICIAN, SCHOLAR
MATIJA MAJAR – RAZSVETLJENEC, POLITIK, ZNANSTVENIK
Abstract   PDF
Iskra Vasiljevna Čurkina
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA MECHANISM OF TRADITION IN CONTEMPORARY RELIGIOUS PRACTICES
MEHANIZEM TRADICIJE V SODOBNIH VERSKIH PRAKSAH
Abstract   PDF
Gábor Barna
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES MED DELOM IN CELOTO. NEKATERA VPRAŠANJA ETNOLOŠKEGA RAZISKOVANJA IN REPREZENTACIJE
BETWEEN PART AND WHOLE. ISSUES IN ETHNOLOGICAL RESEARCH AND REPRESENTATION
Abstract   PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 42, No 1 (2013) MEDNARODNA KONFERENCA NARODNI HEROJI IN ZVEZDE
INTERNATIONAL CONFERENCE HEROES AND CELEBRITIES OF THE NATION (LJUBLJANA, 24.–25. MAJ 2012)
Details   PDF
Saša Babič
 
Vol 36, No 2 (2007) MEDNARODNA KONFERENCA »REFLECTING ON KNOWLEDGE PRODUCTION. THE DEVELOPMENT OF FOLKLORISTICS AND ETHNOLOGY« (TARTU, ESTONIJA, 17.–19. MAJ 2007) Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE MEDNARODNA KONFERENCA »TERENSKA ISTRAŽIVANJA. IZAZOVI – REZULTATI – PRIMENA« // INTERNATIONAL CONFERENCE "FIELD WORK: CHALLENGES – RESULTS – APPLICATION" (SIROGOJNO, SRBIJA, 31. 8.–3. 9. 2009) Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE MEDNARODNI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ »KAM BI S TO FOLKLORO?« (LJUBLJANA 24.–29. SEPTEMBER 2009) Details   PDF
Anja Serec Hodžar
 
Vol 36, No 2 (2007) MEDNARODNI SIMPOZIJ »ETNOMUZIKOLOGIJA IN ETNOKOREOLOGIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU. BISTVENA VPRAŠANJA APLIKATIVNE ZNANOSTI« (LJUBLJANA, 22.–25. SEPTEMBER 2006) Details   PDF
Mojca Kovačič, Urša Šivic
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE MEETING BETWEEN SPECIES. NONHUMAN CREATURES FROM FOLKLORE AS CHARACTERS OF FANTASY LITERATURE
SREČANJA VRST. NEČLOVEŠKA BITJA IZ FOLKLORE KOT LIKI FANTAZIJSKE KNJIŽEVNOSTI
Abstract   PDF
Merja Leppälahti
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES METAMORFOZE LJUDSKEGA PRIPOVEDNIŠTVA NA GORENJSKEM
FOLK NARRATIVE METAMORPHOSES IN UPPER CARNIOLA (SLOVENIA)
Abstract   PDF
Monika Kropej
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG METAMORPHOSES OF SLOVENIAN FOLK DANCE
METAMORFOZE LJUDSKEGA PLESA
Abstract   PDF
Mirko Ramovš
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ METHODS OF RESEARCHING DANCE WITHIN CROATIAN ETHNOCHOREOLOGY
METODE RAZISKOVANJA PLESA V HRVAŠKI ETNOKOREOLOGIJI
Abstract   PDF
Ivana Katarinčić
 
Vol 36, No 2 (2007) MILAN GREGO IN RAFKO DOLHAR: KANALSKA DOLINA/LA VALCANALE. FOTOMONOGRAFIJA Details   PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER MIRJAM MILHARČIČ HLADNIK IN JERNEJ MLEKUŽ (UR.): KRILA MIGRACIJ. PO MERI ŽIVLJENJSKIH ZGODB Details   PDF
Vanja Huzjan
 
201 - 250 of 515 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>