Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) GREGOR KREK IN SLOVANSKA LITERARNA VEDA
GREGOR KREK AND SLAVIC LITERARY STUDIES
Abstract   PDF
Wolfgang Eismann
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) GREGOR KREK IN ZAČETKI SLAVISTIKE NA UNIVERZI V GRADCU
GREGOR KREK AND THE BEGINNINGS OF SLAVIC STUDIES AT THE UNIVERSITY OF GRAZ
Abstract   PDF
Alois Kernbauer
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) GREGOR KREK IN ZAČETKI ZNANSTVENEGA RAZISKOVANJA KULTURE DRUGEGA
GREGOR KREK AND THE BEGINNINGS OF SCHOLARLY RESEARCH ON THE CULTURE OF THE OTHER
Abstract   PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) GREGOR KREK. Z BIBLIOGRAFIJO PO NJEGOVIH STOPINJAH
GREGOR KREK. WITH A BIBLIOGRAPHY TRACING HIS FOOTSTEPS
Abstract   PDF
Drago Samec
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 HELENA LOŽAR - PODLOGAR IN EMILY LYLE
HELENA LOŽAR - PODLOGAR AND EMILY LYLE
Details   PDF
- -
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 HERDER, KOLLÁR, AND THE ORIGINS OF SLAVIC ETHNOGRAPHY
HERDER, KOLLÁR IN IZVIRI SLOVANSKE ETNOGRAFIJE
Abstract   PDF
Alexsander Maxwell
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA HERITAGE – CONTEMPORARY USES OF CULTURE BEYOND THE EVERYDAY? CHALLENGING ETHNOGRAPHY AND CULTURAL ANALYSIS
DEDIŠČINA – SODOBNE RABE KULTURE ČEZ MEJE VSAKDANJIKA. IZZIV ZA ETNOGRAFIJO IN KULTURNO ANALIZO
Abstract   PDF
Bernhard Tschofen
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA IDENTITETSKE POLITIKE U RITMU „LAKIH NOTA“. RECEPCIJA NEOFOLK MUZIKE U SLOVENIJI
RECEPTION OF NEOFOLK MUSIC IN SLOVENIA: IDENTITY POLITICS IN THE BEAT OF ‘EASY LISTENING TUNES’
Abstract   PDF
Ivan Đorđević
 
Vol 34, No 2 (2005) IGOR CVETKO: TRARA, PESEM PELJA. SLOVENSKA OTROŠKA GLASBILA, ZVOČILA IN ZVOČNE IGRAČE Details   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 43, No 3 (2014): VOLUNTEERING / PROSTOVOLJENJE IN SEARCH OF LOST VOLUNTEERING
ISKANJE IZGUBLJENEGA PROSTOVOLJENJA
Abstract   PDF
Dan Podjed
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 IN SEARCH OF THE ‘FOLK CHARACTER’ WE WOULD LIKE TO HEAR. THE DICHOTOMY BETWEEN FOLK, THE PROFESSION, AND SCHOLARSHIP
ISKANJE LJUDSKOSTI, KI BI SI JO ŽELELI SLIŠATI, ALI RAZPETOST MED LJUDSKIM, STROKO IN ZNANOSTJO
Abstract   PDF
Mojca Kovačič
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG IN SEARCH OF THE “LADIN SONG”: THE PROJECT DAS VOLKSLIED IN ÖSTERREICH IN THE LADIN AREAS OF TYROL AND EAST FRIULI (1904–1914)
PO SLEDEH LADINSKE PESMI: PROJEKT DAS VOLKSLIED IN ÖSTERREICH MED LADINCI NA TIROLSKEM IN V VZHODNI FURLANIJI (1904–1914)
Abstract   PDF
Fabio Chiocchetti, Roberto Starec
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE INHERITANCES. POSSESSION, OWNERSHIP AND RESPONSIBILITY
DEDIŠČINE. POSEDOVANJE, LASTNIŠTVO IN ODGOVORNOST
Abstract   PDF
Regina Bendix
 
Vol 47, No 2 (2018): INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV: NOVI POGLEDI IN ISKANJA NOVIH RAZISKOVALNIH POTI
AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH: NEW PERSPECTIVES AND SEEKING NEW RESEARCH PATHS
Abstract   PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE INTERNATIONAL COOPERATION. ANNA BĒRZKALNE
MEDNARODNO SODELOVANJE. ANNA BĒRZKALNE
Abstract   PDF
Rita Treija
 
Vol 35, No 1 (2006) INTERNET – THE VIRTUAL MATCHMAKER
INTERNET – ŽENITNI POSREDNIK
Abstract   PDF
Jadranka Djordjević
 
Vol 42, No 1 (2013) INTERPRETIRANJE PLESNEGA IZROČILA: LOKALNO, NACIONALNO IN NADNACIONALNO
INTERPRETING FOLK DANCE HERITAGE: LOCAL, NATIONAL AND TRANSNATIONAL LEVEL
Abstract   PDF
Bojan Knific
 
Vol 44, No 1 (2015): TRIGLAVSKI NARODNI PARK – STRATEGIJE / TRIGLAV NATIONAL PARK – STRATEGIES INTERVIEW WITH THOMAS HYLLAND ERIKSEN: “GLOBAL POLITICAL ENGAGEMENT FOR POSITIVE CHANGE ALWAYS HAS TO START LOCALLY”
INTERVJU. THOMAS HYLLAND ERIKSEN: »GLOBALNI POLITIČNI ANGAŽMA ZA POZITIVNE SPREMEMBE SE MORA VEDNO ZAČETI NA LOKALNI RAVNI«
Abstract   PDF
Daša Ličen
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA INTRODUCTION
UVOD
Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE INTRODUCTION
UVOD
Details   PDF
Jelka Vince Pallua
 
Vol 42, No 1 (2013) ISTRIAN FOLK NARRATIVE TRADITION FROM THE PERSPECTIVE OF CHANGING BORDERS
ISTRSKA PRIPOVEDNA TRADICIJA SKOZI PERSPEKTIVO SPREMINJAJOČIH SE MEJ
Abstract   PDF
Monika Kropej
 
Vol 33, No 1 (2004) ISTRSKI BEGUNCI. GRADIVO IN RAZISKOVALNI NASTAVKI
ISTRIAN REFUGEES. RESEARCH MATERIAL AND PROPOSITIONS
Abstract   PDF
Jasna Fakin, Katja Jerman
 
Vol 40, No 1 (2011): 60 LET INŠTITUTA ZA SLOVENSKO NARODOPISJE ZRC SAZU/THE 60TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY IVAN GRAFENAUER. NJEGOVE KULTURNOHISTORIČNE IN ETNOLOŠKOPRIMERJALNE RAZISKAVE (SLOVENSKE) SLOVSTVENE FOLKLORE
IVAN GRAFENAUER. FIRST CHAIR OF THE SAZU INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY AND RESEARCHER OF LITERARY FOLKLORE
Abstract   PDF
Marija Stanonik
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY IZ ARHIVA GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA. O PRVEM ETNOMUZIKOLOŠKEM RAZISKOVANJU V SEVERNOVZHODNI ISTRI
FIRST ETHNOMUSICOLOGICAL FIELDWORK RESEARCH IN NORTHEASTERN ISTRIA. FROM THE INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY ARCHIVES
Abstract   PDF
Maša Marty
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER IZ MOJIH PREDALOV. OBOLOS ŠTREKLJU OB STOLETNICI PRVEGA SNOPIČA SNP
FROM MY DESK. THOUGHTS ON ŠTREKELJ UPON THE 100TH ANNIVERSARY OF THE FIRST FASCICLE OF SLOVENIAN FOLK SONG
Abstract   PDF
Milko Matičetov
 
Vol 42, No 1 (2013) IZ POSTKOMUNISTIČNE »TRANZICIJE« NA »PRAG EVROPE«? EVROORIENTALIZMI V JUŽNI ALBANIJI
FROM POSTCOMMUNIST “TRANSITION” TO THE “DOORSTEP OF EUROPE”?: EUROORIENTALISMS IN SOUTHERN ALBANIA
Abstract   PDF
Nataša Gregorič Bon
 
Vol 33, No 1 (2004) IZŠEL JE SLOVENSKI ETNOLOŠKI LEKSIKON. VELIKO RELEVANTNIH PODATKOV, A TUDI ZEVAJOČE PRAZNINE IN LEKSIKOGRAFSKI SPODRSLJAJI Details   PDF
Silvo Torkar
 
Vol 35, No 1 (2006) JAHRBUCH DES ÖSTERREICHISCHEN VOLKSLIEDWERKES. BAND 53/54 Details   PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 35, No 1 (2006) JAN MCMILLEN (UR.): GAMBLING CULTURES. STUDIES IN HISTORY AND INTERPRETATION Details   PDF
Sebastjan Rosa
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA JAN SOBIESKI. ANNIVERSARIES OF THE 1683 BATTLE OF VIENNA (FROM 1783 TO 1983) AND ITS HISTORICAL IMAGINATION
JAN SOBIESKI. OBLETNICE BITKE LETA 1683 PRI DUNAJU (1783–1983) IN ZGODOVINSKA IMAGINACIJA
Abstract   PDF
Dagnosław Demski
 
Vol 33, No 1 (2004) JANA MLAKAR ADAMIČ: TEKNILO NAM JE! Details   PDF
Maja Godina - Golija
 
Vol 35, No 1 (2006) JANEZ BOGATAJ IDR.: NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 42, No 1 (2013) JANEZ DOLENC (1926–2012) Details   PDF
Barbara Ivančič Kutin
 
Vol 39, No 2 (2010) JARMILA BACHMANNOVÁ IN VALENTIN SUKSOV: JAK SE TO ŘEKNE JINDE. ČESKA PŘÍSLOVÍ A JEJICH JINOJAZYČNÉ PROTĚJŠKY Details   PDF
Mateja Kosi
 
Vol 33, No 1 (2004) JASNA ČAPO ŽMEGAČ IDR. (UR.): KROATISCHE VOLSKUNDE / ETHNOLOGIE IN DEN NEUNZIGERN. EIN READER Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 45, No 3 (2016): ESTONIA ONLINE JERNEJ MLEKUŽ (UR.): VENČEK DOMAČIH. PREDMETI, SLOVENCEM SVETI Details   PDF
Mateja Habinc
 
Vol 36, No 2 (2007) JIŘI BARTMIŃSKI: JAZYKOVOJ OBRAZ MIRA. OČERKI PO ETNOLINGVISTIKE Details   PDF
Saša Babič
 
Vol 36, No 2 (2007) JODLANJE. NOV NAČIN PETJA NA SLOVENSKEM?
YODELING. A NEW SINGING STYLE IN SLOVENIA?
Abstract   PDF
Maša Marty
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI JOSIP BROZ TITO: HERO OF THE NATION OR TRAITOR
JOSIP BROZ TITO – NARODNI HEROJ ALI IZDAJALEC?
Abstract   PDF
Lada Stevanović
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG JOSIP ŠIROKI: SINGER AND TRANSCRIBER AT THE SAME TIME. AN ANALYSIS OF HIS AIMS, METHODS, AND FINDINGS
JOSIP ŠIROKI, PEVEC IN ZAPISOVALEC HKRATI. ANALIZA NJEGOVIH CILJEV, METOD IN UGOTOVITEV
Abstract   PDF
Vera Tiefenthaler
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA JOŽE PUČNIK. PERSONAL FREEDOM, CULTURE, AND POLITICS
JOŽE PUČNIK: OSEBNA SVOBODA, KULTURA IN POLITIKA
Abstract   PDF
Dean Komel
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA JUČE NA BALKANU, DANAS U VAŠEM STANU. NEKOLIKA ZAPAŽANJA O NEOFOLK MUZICI U SLOVENIJI
MADE IN THE BALKANS, READY TO USE AT HOME: SOME REMARKS ON NEOFOLK MUSIC IN SLOVENIA
Abstract   PDF
Srđan Radović
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI JUNAK IN VODJA
A HERO AND A LEADER
Abstract   PDF
Vanja Huzjan
 
Vol 34, No 2 (2005) JURIJ FIKFAK, ALEŠ GAČNIK, NAŠKO KRIŽNAR, HELENA LOŽAR - PODLOGAR (UR.): O PUSTU, MASKAH IN MASKIRANJU. RAZPRAVE IN GRADIVA Details   PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 34, No 2 (2005) JURIJ FIKFAK, FRANE ADAM IN DETLEF GARZ (UR.): QUALITATIVE RESEARCH. DIFFERENT PERSPECTIVES, EMERGING TREND Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA KAKO PAMTIMO DAVORINA JENKA
DAVORIN JENKO IN SOCIAL MEMORY
Abstract   PDF
Mladena Prelić
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER KAM BO ŠLO IZROČILO? RAZMIŠLJANJA O USODI USTNEGA SLOVSTVA V REZIJI
WHERE WILL TRADITION GO? SOME REFLECTIONS ABOUT THE DESTINY OF ORAL LITERATURE IN RESIA
Abstract   PDF
Roberto Dapit
 
Vol 36, No 2 (2007) KARTIRANJE IN VZPOSTAVLJANJE PROSTOROV V DERMIJU/DRIMADESU V JUŽNI ALBANIJI
MAPPING AND THE CONSTRUCTION OF SPACES IN DHERMI/DRIMADES IN SOUTHERN ALBANIA
Abstract   PDF
Nataša Gregorič Bon
 
Vol 42, No 1 (2013) KATIA MICHAJŁOWA: DZIAD WĘDROWNY W KULTURZE LUDOWEJ SŁOWIAN Details   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 36, No 2 (2007) KJE SO PESMI DOMA? ZNAČILNOSTI PROSTORSKE RAZPOREDITVE ZAPISOV IZBRANIH TIPOV SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI
WHERE DO SONGS COME FROM? CHARACTERISTICS OF SPATIAL DISTRIBUTION OF VERSIONS OF SELECTED TYPES OF SLOVENIAN FOLK SONGS
Abstract   PDF
Franci Petek
 
151 - 200 of 515 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>