Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA »SPREJELI SO NAS ZA SVOJE«. OTROCI INTERNIRANCEV IZ TABORIŠČA SÁRVÁR NA MADŽARSKEM V REJI PRI KMETIH V BAČKI MED 2. SVETOVNO VOJNO
“THEY HAVE ACCEPTED US AS THEIR OWN”: CHILDREN OF SLOVENIAN PRISONERS AT THE SÁRVÁR LABOR CAMP IN FOSTER CARE WITH FARMING FAMILIES IN VOJVODINA DURING THE SECOND WORLD WAR
Abstract   PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK »VEROVANJE« V ZGODOVINI FOLKLORISTIKE. KONCEPTUALIZACIJA IN TERMINOLOGIJA
(FOLK) BELIEF THROUGH THE HISTORY OF FOLKLORE STUDIES: CONCEPTUALISATION AND TERMINOLOGY
Abstract   PDF
Mirjam Mencej
 
Vol 42, No 1 (2013) “A BUNNY IS A BEAUTIFUL THING” OR ANIMALS AS MACHINES (!?). THE PERCEPTION OF THE ANIMAL WORLD IN SLOVENIAN FOLK SONGS
»ZAJČEK JE LEPA REČ« ALI ŽIVALI KOT STROJI (!?). DOJEMANJE ŽIVALSKEGA SVETA V SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMIH
Abstract   PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER “AN IRISH BOY HE MAY WELL BE BUT HE SPAK BRAID SCOTS WHEN HE COORTIT ME”: SONG CONNECTIONS BETWEEN IRELAND AND SOUTH WEST SCOTLAND
»LAHKO, DA JE FANT Z IRSKE, A JE GOVORIL ODLIČNO ŠKOTSKO, KO MI JE DVORIL.« PESEMSKE POVEZAVE MED IRSKO IN JUGOZAHODNO ŠKOTSKO
Abstract   PDF
Valentina Bold
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG “CAPTURING” SOUND: THE PHONOGRAPH IN (EARLY) FOLK MUSIC RESEARCH
UJETI ZVOK: FONOGRAF V (ZGODNJEM) RAZISKOVANJU LJUDSKE GLASBE
Abstract   PDF
Gerda Lechleitner
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE “DISPERSED WORLD, DISPERSED LEGACY.” PHOTOGRAPHIC NARRATIVES OF THE FIRST WORLD WAR ON THE BASIS OF POLISH “ARCHIVES”
RAZPRŠENI SVET, RAZPRŠENA DEDIŠČINA. FOTOGRAFSKE PRIPOVEDI O PRVI SVETOVNI VOJNI NA PODLEGI POLJSKIH “ARHIVOV”
Abstract   PDF
Dagnosław Demski
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA “EMPLACED” TRADITION. THE CONTINUITY OF FOLK TRADITION IN THE LANDSCAPE
TRADICIJA V KRAJU. KONTINUITETA LJUDSKEGA IZROČILA V POKRAJINI
Abstract   PDF
Katja Hrobat Virloget
 
Vol 44, No 3 (2015) “OH, GIRL OF MINE, BRING ME SOME WATER.” WATER IN SLOVENIAN FOLKSONG TRADITION
»DEKLE MOJE, PRINESI MI VODE.« VODA V SLOVENSKI LJUDSKI PESEMSKI TRADICIJI
Abstract   PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA “SURVIVOR HEROES” AND RISING HEROES. DISCREPANCIES IN THE CONTEMPORARY HERO CULT
“JUNAKI PREŽIVELCI” IN NASTAJAJOČI JUNAKI. NESKLADJA V SODOBNEM KULTU JUNAKOV
Abstract   PDF
István Povedák
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE “THE INNER FRONTIER”. BORDERS, NARRATIVES, AND CULTURAL INTIMACY IN TOPOLÒ/TOPOLOVE
»NOTRANJA MEJA«. MEJE, PRIPOVEDI IN KULTURNA INTIMNOST V TOPOLOVEM
Abstract   PDF
Donatella Cozzi
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG “THE YOUNG SING ONLY MODERN SONGS,” OR THE LARGE-SCALE PROGRAM FOR COLLECTING FOLK SONGS BETWEEN EXPECTATIONS AND RECOGNITION
»MLADO POJE LE MODERNE« ALI VELIKA AKCIJA ZBIRANJA LJUDSKIH PESMI MED PRIČAKOVANJI IN SPOZNANJI
Abstract   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI “WE DON’T NEED ANOTHER HERO!” THE IMPORTANCE OF CELEBRITIES IN THE POST-TRUTH ERA
“NE POTREBUJEMO ŠE ENEGA JUNAKA!” POMEN SLAVNIH OSEBNOSTI V ČASU PORESNICE
Abstract   PDF
Dan Podjed
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA “WE PRESERVED EVERYTHING OLD.” FOLK TRADITION AND TRADITIONALISM IN CULTURE OF ETHNIC MINORITIES 
»OHRANILI SMO VSE STARO.« LJUDSKO IZROČILO IN TRADICIONALIZEM V KULTURI ETNIČNIH MANJŠIN
Abstract   PDF
Mladena Prelić
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA „IZ BEOGRADA SAM“. PRILOG PROUČAVANJU ETNIČKOG IDENTITETA SRBA U SLOVENIJI
“I’M FROM BELGRADE”: UNDERSTANDING SERBIAN ETHNIC IDENTITY IN SLOVENIA
Abstract   PDF
Jadranka Đorđević Crnobrnja
 
Vol 36, No 2 (2007) „WER DIESEN BRIF BEI SICH HAT …“ ANMERKUNGEN ZU EINEM „HAUS- UND SCHUTZBRIEF“
»KDOR IMA TO PISMO S SABO …« OPOMBE K »HIŠNEMU IN VAROVALNEMU PISMU«
Abstract   PDF
Friedbert Ficker
 
501 - 515 of 515 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11