Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE 10. KONGRES MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORO (SIEF). (LIZBONA, PORTUGALSKA, 17.–21. APRIL 2011) Details   PDF
Jerneja Vrabič
 
Vol 37, No 1 (2008) 14. MEDNARODNI SLAVISTIČNI KONGRES (OHRID, MAKEDONIJA, 10.–15. SEPTEMBER 2008) Details   PDF
Saša Babič
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE 15TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR FOLK NARRATIVE RESEARCH (ISFNR ) // 15. KONGRES MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA RAZISKOVANJE FOLKLORNEGA PRIPOVEDNIŠTVA (ATENE, GRČIJA, 21.–27. JUNIJ 2009) Details   PDF
Barbara Ivančič Kutin
 
Vol 35, No 1 (2006) 16. MEDNARODNA KONFERENCA ŠTUDIJSKE SKUPINE ZA LJUDSKA GLASBILA (VILNIUS, LITVA, 5.–8. APRIL 2006) Details   PDF
Mojca Kovačič
 
Vol 37, No 1 (2008) 38. MEDNARODNA KONFERENCA RAZISKOVALCEV BALAD (CARDIFF, WALES, VELIKA BRITANIJA, 28. JULIJ–2 AVGUST 2008) Details   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 39, No 2 (2010) 4. MEDNARODNI KOLOKVIJ O PREGOVORIH // INTERDISCIPLINARY COLLOQUIUM ON PROVERBS (TAVIRA, PORTUGALSKA, 7.–12. NOVEMBER 2010) Details   PDF
Saša Babič
 
Vol 39, No 2 (2010) 40. KONFERENCA MEDNARODNE KOMISIJE ZA RAZISKOVANJE BALAD »BALADE – VODA« (AMSTERDAM, MEERTENS INSTITUTE, IN TERSCHELLING MARITIME INSTITUTE WILLEM BARENTSZ, NIZOZEMSKA; 5.–10. JULIJ 2010) Details   PDF
Jerneja Vrabič
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE 41. MEDNARODNA BALADNA KONFERENCA (KOMMISSION FÜR VOLKSDICHTUNG). (FARO, PORTUGALSKA, 20.–24. JUNIJ 2011) Details   PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA PRI ZNANSTVENORAZISKOVALNEM CENTRU SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI
70TH ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY AT THE SCIENTIFIC RESEARCH CENTRE OF THE SLOVENIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
Details   PDF
Mirko Ramovš
 
Vol 37, No 1 (2008) 9. KONGRES MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORO (SIEF). (DERRY, SEVERNA IRSKA, 16.–20. JUNIJ 2008) Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ KOLEDA FOR THE FUTURE – TANAC DANCES FOR ALL GENERATIONS. INTANGIBLE CULTURE IN THE DIGITAL AGE
KOLEDA ZA PRIHODNOST – PLESI TANAC ZA VSE GENERACIJE. NESNOVNA KULTURA V DIGITALNI DOBI
Abstract   PDF
Tvrtko Zebec
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY ROŠLIN IN VERJANKO. TRANSFORMACIJA LJUDSKE BALADE V SODOBNA PROZNA BESEDILA
ROŠLIN IN VERJANKO (ROŠLIN AND VERJANKO). TRANSFORMATION OF A FOLK BALLAD INTO MODERN PROSE
Abstract   PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI SEVDAH CELEBRITIES NARRATE SEVDALINKA. POLITICAL (SELF-)CONTEXTUALIZATION OF SEVDALINKA PERFORMERS IN BOSNIA-HERZEGOVINA
SEVDAH SLAVNE OSEBNOSTI PRIPOVEDUJEJO SEVDALINKA: POLITIČNA (SAMO-)KONTEKSTUALIZACIJA IZVAJALCEV SEVDALINK V BOSNI IN HERCEGOVINI
Abstract   PDF
Miha Kozorog, Alenka Bartulović
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG WE HAVE PLENTY OF WORDS WRITTEN DOWN; WE NEED MELODIES! THE PURCHASE OF THE FIRST RECORDING DEVICE FOR ETHNOMUSICOLOGICAL RESEARCH IN SLOVENIA
“BESED IMAMO DOVOLJ ZAPISANIH, TREBA NAM MELODIJ!”
Abstract   PDF
Drago Kunej
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER A COMMON EUROPEAN SONG HERITAGE IN THE NINETEENTH CENTURY SONGS OF IRELAND AND GERMANY
SKUPNA EVROPSKA PESEMSKA DEDIŠČINA V IRSKIH IN NEMŠKIH PESMIH 19. STOLETJA
Abstract   PDF
David Robb
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA A GROUP PORTRAIT WITH AN AUSTRIAN MARSHAL, AN HONORARY CITIZEN OF LJUBLJANA
SKUPINSKI PORTRET Z AVSTRIJSKIM MARŠALOM, ČASTNIM MEŠČANOM LJUBLJANE
Abstract   PDF
Božidar Jezernik
 
Vol 47, No 2 (2018): INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH A REVIEW OF CONTEMPORARY RESEARCH ON CROATIAN MYTHOLOGY IN RELATION TO NATKO NODILO
PREGLED SODOBNEGA RAZISKOVANJA HRVAŠKE MITOLOGIJE V RAZMERJU Z NATKOM NODILOM
Abstract   PDF
Suzana Marjanić
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE A SAINT ON THE RUN: THE DYNAMICS OF HOMEMAKING AND CREATING A SACRED PLACE
SVETNIK NA BEGU: DINAMIKA USTVARJANJA DOMA IN USTVARJANJA SVETEGA KRAJA
Abstract   PDF
Jan Kapusta
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE A TRIP DOWN MEMORY LANE. REVISITING PERSIANS NATIONAL IDENTITY IN THE SAFAVIDS FOLKTALES
PO POTI SPOMINA. PERZIJSKA NACIONALNA IDENTITETA V SAFAVIDSKIH LJUDSKIH PRIPOVEDIH
Abstract   PDF
Mohammad Hanif, Mohsen Hanif
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI ACCIDENTAL CELEBRITY? CONSTRUCTING FAME IN POSTWAR CROATIA
NAKLJUČNA SLAVNA OSEBNOST? USTVARJANJE SLAVE V POVOJNI HRVAŠKI
Abstract   PDF
Tomislav Pletenac
 
Vol 47, No 2 (2018): INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH AFFECTIVE EXPERIENCE OF MUSIC: EMOTIONAL AND COLOR PERCEPTION OF FOLK AND OTHER MUSICAL GENRES
ČUSTVENO IN BARVNO ZAZNAVANJE LJUDSKE GLASBE IN DRUGIH GLASBENIH ZVRSTI
Abstract   PDF
Gregor Strle, Matevž Pesek, Matija Marolt
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK AGAINST CREATIVITY: LOOSELY STRUCTURED THOUGHTS ON A LOOSELY DEFINED TOPIC
PROTI USTVARJALNOSTI. OHLAPNO STRUKTURIRANE MISLI O OHLAPNO DEFINIRANI TEMI
Abstract   PDF
Blaž Bajič
 
Vol 44, No 3 (2015) AKADEMIK DR. MILKO MATIČETOV (1919–2014) Details   PDF
Monika Kropej Telban
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI ALEXANDER I OF YUGOSLAVIA AND THE METAMORPHOSIS OF HIS PORTRAYAL IN LEADING SLOVENIAN NEWSPAPERS
JUGOSLOVANSKI KRALJ ALEKSANDER I. KARAĐORĐEVIĆ IN METAMORFOZE NJEGOVE PODOBE V SLOVENSKEM ČASOPISJU
Abstract   PDF
Sara Špelec
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI AMATEUR ART AND CONTEMPORARY REGIONAL IDENTITY. A CASE STUDY OF POLISH SPISZ
AMATERSKA UMETNOST IN SODOBNA REGIONALNA IDENTITETA. PRIMER POLJSKEGA SPISZA
Abstract   PDF
Janusz Barański
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 AN INVESTIGATION OF THE TRADITIONAL MUSIC SESSION IN IRELAND’S SHANNON REGION
RAZISKOVANJE POUKA TRADICIJSKE GLASBE V IRSKI REGIJI SHANNON
Abstract   PDF
Nancy C. McEntire
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER ANDREJ PLETERSKI: KUHINJSKA KULTURA V ZGODNJEM SREDNJEM VEKU (S PRISPEVKOM HELENE GORJUP) Details   PDF
Špela Ledinek Lozej
 
Vol 37, No 1 (2008) ANNIKKI KAIVOLA-BREGENHØJ: RIDDLES. PERSPECTIVES ON THE USE, FUNCTION AND CHANGE IN A FOLKLORE GENRE Details   PDF
Saša Babič
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA ANTROPOLOG – NAUČNIK, NOVINAR ILI DRŽAVNI NEPRIJATELJ. „IZBRISANI“ SLOVENIJE
ANTHROPOLOGISTS AS SCIENTISTS, JOURNALISTS, OR ENEMIES OF THE STATE: THE “ERASED ” IN SLOVENIA
Abstract   PDF
Marta Stojić
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER ANTROPOLOGIJA, TEHNOLOGIJA IN NEOLIBERALNO TRŽIŠČE
ANTHROPOLOGY, TECHNOLOGY, AND THE NEO-LIBERAL MARKET
Abstract   PDF
Borut Telban
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK ARHIPELAŠKE IDENTITETE, NARAVA IN POMEN ZAVAROVANIH NARAVNIH OBMOČIJ
ARCHIPELAGO IDENTITIES, NATURE, AND THE USE OF PROTECTED NATURE
Abstract   PDF
Katriina Siivonen
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA ASPECTS OF TRADITION
VIDIKI TRADICIJE
Abstract   PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE AT A WAR CEMETERY: TRACES AND PRACTICES OF COMMEMORATION
NA VOJNEM POKOPALIŠČU: SLEDI IN PRAKSE KOMEMORACIJ
Abstract   PDF
Grażyna Ewa Karpińska
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG AUSTRIAN STATE POLICY AND ITS INTEREST IN SLOVENIAN FOLK CULTURE
AVSTRIJSKA DRŽAVNA POLITIKA IN ZANIMANJE ZA SLOVENSKO LJUDSKO KULTURO
Abstract   PDF
Vinko Rajšp
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) AVGUSTA DANILOVA, INTERPRETKA LJUDSKIH IN UMETNIH PESMI NA GRAMOFONSKIH PLOŠČAH. MED IDENTIFIKACIJO, HIBRIDIZACIJO IN POPULARIZACIJO IZROČILA
AUGUSTA DANILOVA, THE INTERPRETER OF FOLK AND LITERARY SONGS ON GRAMOPHONE RECORDS. BETWEEN THE IDENTIFICATION, HYBRIDIZATION AND POPULARIZATION OF THE TRADITION
Abstract   PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 34, No 2 (2005) BAJESLOVNO IZROČILO V BOHINJSKEM FOLKLORNEM PRIPOVEDNIŠTVU
MYTHOLOGICAL TRADITION IN THE FOLK NARRATIVE OF BOHINJ
Abstract   PDF
Marija Cvetek
 
Vol 47, No 2 (2018): INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH BALLAD AND STREET LITERATURE PRINTING IN PETTICOAT LANE, 1740s-1760s
BALADE IN TISK ULIČNE LITERATURE NA PETTICOAT LANE, 1740–1760
Abstract   PDF
David Atkinson
 
Vol 47, No 2 (2018): INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH BANALNI NACIONALIZEM, NACIONALNI SIMBOLI IN KONCEPT AVTOHTONE VRSTE
BANAL NATIONALISM, NATIONAL SYMBOLS, AND THE CONCEPT OF NATIVE SPECIES
Abstract   PDF
Branislava Vičar
 
Vol 33, No 1 (2004) BARBARA KIRSHENBLATT-GIMBLETT: DESTINATION CULTURE. TOURISM, MUSEUMS, AND HERITAGE Details   PDF
Andreja Čokl, Saša Poljak
 
Vol 33, No 1 (2004) BARVE OTROŠTVA V ČRNOBELEM / I COLORI DELL’INFANZIA IN BIANCO E NERO (FOTOGRAFIJE MARIO MAGAJNA, PREDGOVOR NIVES KOŠUTA, BESEDILO MARTINA REPINC, PRIČEVANJA SONJA MAŠERA, MERI IN UČO CERKVENIČ, BRUNO BISANI, ROBERTO NATURAL) Details   PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA BECOMING SACRED. THE USE OF THE BODY IN IDENTITY TRANSFORMATION
POSTAJATI SVET. KORIŠČENJE TIJELA KOD TRANSFORMACIJE IDENTITETA
Abstract   PDF
Goran Pavel Šantek
 
Vol 43, No 3 (2014): VOLUNTEERING / PROSTOVOLJENJE BEING SEEN, BEING GOOD: HOW OBSERVATION INFLUENCES DRIVING HABITS
BITI VIDEN, BITI DOBER. KAKO OPAZOVANJE VPLIVA NA VOZNIŠKE NAVADE
Abstract   PDF
Dan Podjed
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA BELIEF IN SAINTS. SENSORY REALITY IN RELIGIOUS EXPERIENCE. AS PRESENTED IN EXAMPLES OF RELIGIOUS PRACTICE IN CROATIA
VEROVANJE V SVETNIKE. ČUTNA REALNOST V VERSKI IZKUŠNJI (PRIMERI S HRVAŠKEGA)
Abstract   PDF
Marijana Belaj
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR BIBLIOGRAFIJA JULIJANA STRAJNARJA
BIBLIOGRAPHY OF JULIJAN STRAJNAR
Abstract   PDF
Urša Šivic
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER BIBLIOGRAFIJA MILKA MATIČETOVEGA
BIBLIOGRAPHY OF MILKO MATIČETOV
Abstract   PDF
Vanja Huzjan
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ BIBLIOGRAFIJA MIRKA RAMOVŠA
BIBLIOGRAPHY OF MIRKO RAMOVŠ
Abstract   PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 33, No 1 (2004) BIVALNA KULTURA V TRADICIONALNI JAPONSKI HIŠI
DWELLING IN TRADITIONAL JAPANESE HOUSE
Abstract   PDF
Nataša Visočnik
 
Vol 34, No 2 (2005) BORUT BRUMEN (1963–2005) Details   PDF
- -
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG BOSNIAN URBAN TRADITIONAL SONG IN TRANSFORMATION: FROM LUDVIK KUBA TO ELECTRONIC MEDIAS
PREOBRAZBA TRADICIONALNIH PESMI URBANEGA BOSANSKEGA OKOLJA: OD LUDVIKA KUBE DO ELEKTRONSKIH MEDIJEV
Abstract   PDF
Tamara Karača Beljak
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE BOŽIDAR JEZERNIK (UR.): KULTURNA DEDIŠČINA IN IDENTITETA Details   PDF
Mateja Habinc
 
1 - 50 of 515 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>