- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

G

Gačnik, Aleš, Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj, Slovenski trg 5, 2250 Ptuj
Ganeva-Raycheva, Valentina, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences
Gantar, Kajetan
Giesemann, Gerhard
Godina, Vesna, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Godina - Golija, Maja
Godina - Golija, Maja, Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Godina Golija, Maja, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Godina Golija, Maja, ZRC SAZU Institute of Slovenian Ethnology, Research Station Maribor, Pobreška 20, SI -2000 Maribor, Slovenia
Godina Golija, Maja, ZRC SAZU, Institute of Slovenian Ethnology, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Golež Kaučič, Marjetka, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU / Institute of Ethnomusicology SRC SASA, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenia
Golež Kaučič, Marjetka, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Golež Kaučič, Marjetka, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
Golež Kaučič, Marjetka, ZRC SAZU Institute of Ethnomusicology, Novi trg 2, SI -1000 Ljubljana, Slovenia
Golež Kaučič, Marjetka, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Golež Kaučič, Marjetka, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Golež Kaučič, Marjetka, ZRC SAZU, Institute of Ethnomusicology, Novi trg 5, SI-1000 Ljubljana
Granbom-Herranen, Liisa, University of Jyvaskyla, Finland
Granbom-Herranen, Liisa, University of Turku, Finland
Granda, Stane, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Grčar, Leopold, Frančiškanski samostan Brezje, Brezje 72, SI–4243 Brezje, Slovenia
Gregorc, Tomaž, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Titov trg 5, 6000 Koper
Gregorič Bon, Nataša, Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Gregorič Bon, Nataša, Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
Gronow, Pekka, University of Helsinki, Finland
Grzybek, Peter, Universität Graz, Institut für Slawistik, Merangasse 70, A-8010 Graz, Austria
Gustavsson, Anders, Department of Culture Studies and Oriental Languages, Boks 1010 Blindern, N–0315 Oslo, Norway

1 - 27 of 27 items