Author Details

Koželj, Zvezda, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 6, 1000 Ljubljana

  • Vol 42, No 1 (2013) - O (nesnovni) dediščini / On (Intangible) Heritage
    ETNOLOG IN CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
    ETHNOLOGIST AND THE INTEGRAL APPROACH TO CULTURAL HERITAGE PROTECTION
    Abstract  PDF