Author Details

Arko, Sara, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

  • Vol 43, No 3 (2014): VOLUNTEERING / PROSTOVOLJENJE - 2015 Miscellanea
    RAZMERJE MED NACIONALNIMI IN NADNACIONALNIMI IDENTITETAMI V CIVILNI MISIJI EVROPSKE UNIJE NA KOSOVU EULEX
    THE RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL AND SUPRANATIONAL IDENTITIES IN THE EUROPEAN UNION RULE OF LAW MISSION IN KOSOVO (EULEX)
    Abstract  PDF