Author Details

Poljak Istenič, Saša, ZRC SAZU, Institute of Slovenian Ethnology/Inštitut za slovensko narodopisje, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia/Slovenija