Author Details

Poljak Istenič, Saša

 • Vol 42, No 1 (2013) - Poročila o knjigah in dogodkih / Book Reviews and Reports
  ETNOFOLK. PROJEKT ZA VARSTVO IN OHRANJANJE ETNOLOŠKE KULTURNE DEDIŠČINE V SREDNJI EVROPI. PRISPEVEK EVROPSKIH PROJEKTOV K OHRANJANJU DEDIŠČINE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
  Details  PDF
 • Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER - Knjižna poročila in ocene / Book Reviews
  KRISTINA TOPLAK: »BUENAS ARTES«. USTVARJALNOST SLOVENCEV IN NJIHOVIH POTOMCEV V BUENOS AIRESU
  Details  PDF
 • Vol 37, No 1 (2008) - Knjižna poročila in ocene / Book Reviews
  MARUŠKA MARKOVČIČ IN TADEJA PRIMOŽIČ (UR.): NA PODEŽELJU ... ETNOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU VZHODNEGA DELA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
  Details  PDF
 • Vol 36, No 2 (2007) - Knjižna poročila in ocene / Book Reviews
  NEVENA ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ IN KIRSTI MATHIESEN HJEMDAHL (UR.): O TITU KAO MITU. PROSLAVA DANA MLADOSTI U KUMROVCU
  Details  PDF
 • Vol 34, No 2 (2005) - Poročila o konferencah / Reports
  TURIZEM IN FESTIVALI KOT TRANSNACIONALNO IZKUSTVO (INNSBRUCK, 5.–7. 5. 2004)
  Details  PDF
 • Vol 34, No 2 (2005) - Knjižna poročila in ocene / Book Reviews
  JURIJ FIKFAK, ALEŠ GAČNIK, NAŠKO KRIŽNAR, HELENA LOŽAR - PODLOGAR (UR.): O PUSTU, MASKAH IN MASKIRANJU. RAZPRAVE IN GRADIVA
  Details  PDF
 • Vol 34, No 2 (2005) - Knjižna poročila in ocene / Book Reviews
  WILHELM TSCHINKEL: KOČEVARSKA FOLKLORA V ŠEGAH, NAVADAH, PRAVLJICAH, POVEDKAH, LEGENDAH IN DRUGIH FOLKLORNIH IZROČILIH / GOTTSCHEER VOLKSTUM IN SITTE, BRAUCH, MÄRCHEN, SAGEN, LEGENDEN UND ANDEREN VOLKSTÜMLICHEN ÜBERLIEFERUNGEN
  Details  PDF