Author Details

Kunej, Rebeka, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

  • Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV - Izbrane razprave iz folkloristike / Selected Essays in Folklore Studies - Edited by Marija Klobčar and Marjeta Pisk
    SPREMINJAJOČI SE TEKSTI IN KONTEKSTI VELIKONOČNEGA PLESA V METLIKI
    THE CHANGING TEXTS AND CONTEXTS OF THE EASTER DANCE RITUAL IN METLIKA
    Abstract  PDF