Author Details

Kunej, Rebeka, Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

  • Vol 35, No 1 (2006) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    TRANSFORMACIJE LJUDSKEGA PLESA V PREDSTAVITVAH ZA »DRUGE«. PRIMER TREH KOL IZ BELE KRAJINE
    TRANSFORMATION OF FOLK DANCES IN PRESENTATIONS FOR “OTHERS”. THREE CIRCLE DANCES FROM BELA KRAJINA
    Abstract  PDF