Author Details

Križnar, Naško, ZRC SAZU Institute of Slovenian Ethnology, Novi trg 2, SI -1000 Ljubljana, Slovenia

  • Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA - Tradition and Heritage Classified / Razvrščeni tradicija in dediščina
    CREATORS, RESEARCHERS AND USERS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE LIGHT OF THE NATIONAL LIST OF LIVING CULTURAL HERITAGE
    USTVARJALCI, RAZISKOVALCI IN UPORABNIKI NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE V LUČI DRŽAVNEGA SEZNAMA ŽIVE KULTURNE DEDIŠČINE
    Abstract  PDF