Author Details

Križnar, Naško, Avdivizualni laboratorij, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana