Author Details

Kropej, Monika, ZRC SAZU Institute of Slovenian Ethnology, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

  • Vol 42, No 1 (2013) - O (nesnovni) dediščini / On (Intangible) Heritage
    ISTRIAN FOLK NARRATIVE TRADITION FROM THE PERSPECTIVE OF CHANGING BORDERS
    ISTRSKA PRIPOVEDNA TRADICIJA SKOZI PERSPEKTIVO SPREMINJAJOČIH SE MEJ
    Abstract  PDF