Author Details

Kropej Telban, Monika, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Novi trg 2, 1000 Ljubljana