Author Details

Kovačič, Mojca, Institute of Ethnomusicology, ZRC SAZU , Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

  • Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 - Performances, Performers, Researchers / Uprizoritve, izvajalci, raziskovalci
    IN SEARCH OF THE ‘FOLK CHARACTER’ WE WOULD LIKE TO HEAR. THE DICHOTOMY BETWEEN FOLK, THE PROFESSION, AND SCHOLARSHIP
    ISKANJE LJUDSKOSTI, KI BI SI JO ŽELELI SLIŠATI, ALI RAZPETOST MED LJUDSKIM, STROKO IN ZNANOSTJO
    Abstract  PDF