Author Details

Prelić, Mladena, Ethnographic Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, Knez Mihajlova 36, 11000 Beograd, Serbia

  • Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA - Tradition and Heritage: Different Aspects and Appropriations / Tradicija in dediščina. Mnogoteri vidiki in prisvojitve
    “WE PRESERVED EVERYTHING OLD.” FOLK TRADITION AND TRADITIONALISM IN CULTURE OF ETHNIC MINORITIES 
    »OHRANILI SMO VSE STARO.« LJUDSKO IZROČILO IN TRADICIONALIZEM V KULTURI ETNIČNIH MANJŠIN
    Abstract  PDF