Author Details

Uršič, Matjaž, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana

  • Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK - Essays on Creativity / Razprave o ustvarjalnosti - Edited by / Uredila Saša Poljak Istenič
    CRITICAL RECONSIDERATION OF SOCIAL AND CULTURAL ELEMENTS THAT CONSTITUTE THE CREATIVE ECOSYSTEM OF A CITY: EXAMPLES FROM SLOVENIA AND JAPAN
    KRITIČNA REFLEKSIJA DRUŽBENIH IN KULTURNIH ELEMENTOV, KI SESTAVLJAJO USTVARJALNI EKOSISTEM MESTA. PRIMERA IZ SLOVENIJE IN JAPONSKE
    Abstract  PDF