Author Details

Habinc, Mateja, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Zavetiška 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

  • Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 - Co-designing Performances, Co-designing Heritages / So-oblikovanje uprizoritev, so-oblikovanje dediščin
    FOLKLORIZATION AS DIVERSIFICATION OR MOLDING: COMPARING TWO “TRADITIONAL” HOLIDAYS
    FOLKLORIZACIJA KOT RAZNOLIKOST ALI OMEJEVANJE. PRIMERJAVA DVEH “TRADICIONALNIH” PRAZNIKOV
    Abstract  PDF