Author Details

Brozovič, Maruša, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

  • Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV - Izbrane razprave iz folkloristike / Selected Essays in Folklore Studies - Edited by Marija Klobčar and Marjeta Pisk
    MARIJINA PODOBA V SLOVENSKIH LEGENDARNIH IN NABOŽNIH LJUDSKIH PESMIH
    THE IMAGE OF THE VIRGIN MARY IN SLOVENIAN LEGENDARY AND RELIGIOUS FOLK SONGS
    Abstract  PDF