Author Details

Pisk, Marjeta, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

 • Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV - Izbrane razprave iz folkloristike / Selected Essays in Folklore Studies - Edited by Marija Klobčar and Marjeta Pisk
  RAZDALJE FOLKLORISTIČNIH ISKANJ ALI ČAS, KI GA JE ZAZNAMOVAL DR. MARKO TERSEGLAV
  THE DISTANCES OF FOLKLORE EXPLORATIONS OR THE TIMES INFLUENCED BY MARKO TERSEGLAV
  Abstract  PDF
 • Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV - Izbrane razprave iz folkloristike / Selected Essays in Folklore Studies - Edited by Marija Klobčar and Marjeta Pisk
  DRUŽBENE MREŽE V FOLKLORISTIČNEM RAZISKOVANJU
  SOCIAL NETWORKS IN FOLKLORE STUDIES
  Abstract  PDF