Author Details

Pisk, Marjeta, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, SI -1000 Ljubljana

  • Vol 37, No 1 (2008) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    RAZISKAVE LJUDSKE PESMI MED TEKSTOM IN KONTEKSTOM
    FOLK-SONG RESEARCH – BETWEEN TEXT AND CONTEXT
    Abstract  PDF