Author Details

Stanonik, Marija, Inštitut za slovensko narodopsije ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

  • Vol 36, No 2 (2007) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    SLOVENSKI POSKUSI SINTETIČNIH PREDSTAVITEV SLOVENSKE OZIROMA SLOVANSKE MITOLOGIJE. OB KNJIGI MITOLOŠKO IZROČILO SLOVENCEV
    SLOVENIAN ATTEMPTS AT A SYNTHETIC PRESENTATION OF SLOVENIAN AND SLAVIC MYTHOLOGIES. A CRITICAL LOOK AT ZMAGO ŠMITEK'S MITOLOŠKO IZROČILO SLOVENCEV (SLOVENIAN MYTHOLOGICAL TRADITION)
    Abstract  PDF