Author Details

Stanonik, Marija, Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

  • Vol 35, No 1 (2006) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    POSEGANJE V SLOVSTVENO FOLKLORO. ZNAMENJE USTVARJALNOSTI ALI NEMOČI?
    INTERFERENCE IN LITERARY FOLKLORE. A SIGN OF CREATIVITY OR IMPOTENCE?
    Abstract  PDF