Author Details

Karničar, Ludvik, Universität Graz, Institut für Slawistik, Merangasse 70, A-8010 Graz/Gradec, Avstrija

  • Vol 37, No 1 (2008) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    FONETIČNO ZAPISOVANJE NAREČNIH ETNOLOŠKIH BESEDIL
    PHONETIC TRANSCRIPTION OF DIALECT ETHNOLOGY TEXTS
    Abstract  PDF