Author Details

Stefanija, Leon, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, SI -1000 Ljubljana

  • Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    SLOVENSKI IZSELJENCI IN GLASBENA USTVARJALNOST PO 1918. KONCEPTI »TUJSTVA« V SLOVENSKI SODOBNI GLASBI
    SLOVENIAN EMIGRANTS AND MUSIC CREATIVITY AFTER 1918: CONCEPTS OF “FOREIGNNESS ” IN SLOVENIAN MUSIC AFTER 1918
    Abstract  PDF