Author Details

Hrobat, Katja, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Znanstvenoraziskovalno središče, Univerza na Primorskem, Garibaldijeva 1, 6000 Koper

  • Vol 39, No 2 (2010) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    PROSTORSKA STRUKTURA VASI V USTNEM IZROČILU, ŠEGAH IN NAVADAH NA KRASU
    VILLAGE SPATIAL STRUCTURE IN ORAL TRADITION AND RITUALS OF THE KARST
    Abstract  PDF