Author Details

Mlekuž, Jernej, Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000, Ljubljana

  • Vol 34, No 2 (2005) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    REPREZENTACIJE ŽENSKOSTI V TISKU SLOVENSKE POLITIČNE EMIGRACIJE V ARGENTINI
    THE REPRESENTATION OF WOMANHOOD IN THE PRESS OF SLOVENIAN POLITICAL EMIGRATION IN ARGENTINA
    Abstract  PDF