Author Details

Mlakar Adamič, Jana, Zasavski muzej Trbovlje, Ulica 1. junija 15, 1420 Trbovlje

  • Vol 34, No 2 (2005) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    VSAKDANJA PREHRANA ZASAVSKIH RUDARJEV V LUČI NABAVNIH KNJIŽIC IN DRUGIH VIROV OSKRBE
    EVERYDAY FOOD CULTURE OF THE ZASAVJE MINERS WITH REGARD TO FOOD SUPPLY BOOKLETS AND OTHER SOURCES OF PROVISIONS
    Abstract  PDF