Author Details

Repič, Jaka, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

  • Vol 34, No 2 (2005) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    TRANSLOKALNE SKUPNOSTI V URBANIH NASELJIH PORT MORESBYJA. POMEN POJMOVANJA PROSTORA V PROCESU USTVARJANJA ETNIČNIH IDENTITET
    TRANSLOCAL COMMUNITIES IN URBAN SETTLEMENTS OF PORT MORESBY. NOTIONS OF SPACE IN THE FORMATION OF ETHNIC IDENTITIES
    Abstract  PDF