Author Details

Portis Winner, Irene

  • Vol 33, No 1 (2004) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    SOCIAL STRUCTURE AND FREEDOM. THE SEMIOTIC STUDY OF CULTURES
    DRUŽBENA STRUKTURA IN SVOBODA. SEMIOTIČNE ŠTUDIJE KULTURE
    Abstract  PDF