Author Details

Kunej, Drago, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, SI -1000 Ljubljana

  • Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    »JAZ NISEM MUZIKANT, JAZ SEM LJUDSKI GODEC.« VLOGA FRANCA LAPORŠKA PRI REVITALIZACIJI TRSTENK
    “I AM NOT A MUSICIAN, I AM A FOLK MUSICIAN.” THE ROLE OF FRANC LAPORŠEK IN THE REVITALIZATION OF PINPIPE (TRSTENKE)
    Abstract  PDF