Author Details

Podjed, Dan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Novi trg 2, SI -1000 Ljubljana