Author Details

Rancāne, Aīda, Institute of Philosophy and Sociology of the University of Latvia, Riga

  • Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 - Co-designing Performances, Co-designing Heritages / So-oblikovanje uprizoritev, so-oblikovanje dediščin
    REVIVAL OF LOCAL MASKING TRADITIONS IN LATVIA AS THE RESULT OF COOPERATION BETWEEN PERFORMERS AND RESEARCHERS
    OŽIVLJANJE LOKALNE TRADICIJE MASKIRANJA KOT REZULTAT SODELOVANJA MED IZVAJALCI IN RAZISKOVALCI
    Abstract  PDF