Vol 44, No 1 (2015)

TRIGLAVSKI NARODNI PARK – STRATEGIJE / TRIGLAV NATIONAL PARK – STRATEGIES

Uredili / Edited by Jurij Fikfak, Tatiana Bajuk Senčar & Dan Podjed

Table of Contents

2015 Triglavski narodni park / Triglav National Park – Strategije

Jurij Fikfak, Tatiana Bajuk Senčar PDF
TRIGLAVSKI NARODNI PARK. AKTERJI, STRATEGIJE, PROBLEMI, REŠITVE
TRIGLAV NATIONAL PARK. ACTORS, STRATEGIES, PROBLEMS, SOLUTIONS
7-27

Božidar Jezernik PDF
POGLEDI NA TRIGLAV SKOZI ČAS
VIEWS ON TRIGLAV THROUGH HISTORY
29-58

Jože Hudales PDF
DEDIŠČINE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA V MUZEJIH IN MUZEJSKIH ZBIRKAH
HERITAGES IN MUSEUMS AND MUSEUM COLLECTIONS OF NATIONAL AND REGIONAL PARKS AND PROTECTED AREAS IN SLOVENIA
59-85

Tatiana Bajuk Senčar PDF
THE INTERNATIONAL WILDFLOWER FESTIVAL AND THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE MOBILITY AS TOURISTIC PRACTICE
MEDNARODNI FESTIVAL ALPSKEGA CVETJA IN UVEDBA VZDRŽNE MOBILNOSTI KOT TURISTIČNE PRAKSE
87-116

Miha Kozorog PDF
ŽIVALI, VAROVANO OBMOČJE IN REKREACIJA V NARAVNEM OKOLJU. TEORETSKE IN PRAKTIČNE VARIANTE S SAMOPREMISLEKOM
WILDLIFE, PROTECTED AREAS, AND RECREATION IN THE NATURAL ENVIRONMENT: THEORETICAL AND PRACTICAL VARIATIONS WITH SELF-REFLECTION
117-134

2015 Miscellanea

Alenka Bezjak Mlakar, Dan Podjed PDF
RAZVOJ POSLOVNE ANTROPOLOGIJE V SLOVENIJI IN PO SVETU. PROBLEMI IN PERSPEKTIVE
DEVELOPMENT OF BUSINESS ANTHROPOLOGY IN SLOVENIA AND ABROAD. PROBLEMS AND PERSPECTIVES
137-159

Daša Ličen PDF
INTERVIEW WITH THOMAS HYLLAND ERIKSEN: “GLOBAL POLITICAL ENGAGEMENT FOR POSITIVE CHANGE ALWAYS HAS TO START LOCALLY”
INTERVJU. THOMAS HYLLAND ERIKSEN: »GLOBALNI POLITIČNI ANGAŽMA ZA POZITIVNE SPREMEMBE SE MORA VEDNO ZAČETI NA LOKALNI RAVNI«
163-173