Vol 44, No 2 (2015)

AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ

Uredili / Edited by Rebeka Kunej & Ingrid Slavec Gradišnik

Table of Contents

Mirko Ramovš – 80 let

Rebeka Kunej PDF
ETNOKOREOLOŠKE POTI MIRKA RAMOVŠA
MIRKO RAMOVŠ’S PATH IN ETHNOCHOREOLOGY
7-23

Bojan Knific PDF
MIRKO RAMOVŠ – ZNANSTVENIK MED LJUBITELJI
MIRKO RAMOVŠ – A SCIENTIST AMONG ENTHUSIASTS
25-50

Rebeka Kunej PDF
BIBLIOGRAFIJA MIRKA RAMOVŠA
BIBLIOGRAPHY OF MIRKO RAMOVŠ
51-71

Elsie Ivancich Dunin PDF
SLOVENIAN DANCES AND THEIR SOURCES IN CALIFORNIA
SLOVENSKI PLESI IN NJIHOVI VIRI V KALIFORNIJI
73-90

Daniela Stavělová PDF
THE POLKA VERSUS THE WALTZ. CZECH NATIONAL DANCES IN THE POLITICAL CONTEXT OF THE NINETEENTH CENTURY
POLKA NASPROTI VALČKU. ČEŠKI NACIONALNI PLESI V POLITIČNEM KONTEKSTU 19. STOLETJA
91-111

Tvrtko Zebec PDF
KOLEDA FOR THE FUTURE – TANAC DANCES FOR ALL GENERATIONS. INTANGIBLE CULTURE IN THE DIGITAL AGE
KOLEDA ZA PRIHODNOST – PLESI TANAC ZA VSE GENERACIJE. NESNOVNA KULTURA V DIGITALNI DOBI
113-134

Catherine E. Foley PDF
CULTURAL MEMORY, STEP DANCING, REPRESENTATION AND PERFORMANCE. AN EXAMINATION OF TEARMANN AND THE GREAT FAMINE
KULTURNI SPOMIN, PLES STEP, PREDSTAVITEV IN UPRIZORITEV. PREUČITEV PREDSTAVE TEARMANN IN VELIKA LAKOTA
135-148

Ann R. David PDF
EMBODIED CULTURAL MEMORIES OF THE PUNJAB. GIDDHA DANCE AND SONG IN MIGRANT LONDON SPACES
UTELEŠENI KULTURNI SPOMINI PANDŽABA. PLES GIDDHA IN PESEM LONDONSKEGA IMIGRANTSKEGA PROSTORA
149-171

Ivana Katarinčić PDF
METHODS OF RESEARCHING DANCE WITHIN CROATIAN ETHNOCHOREOLOGY
METODE RAZISKOVANJA PLESA V HRVAŠKI ETNOKOREOLOGIJI
173-190