Vol 45, No 2 (2016)

AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR

Uredili / Edited by Mojca Kovačič & Urša Šivic

Table of Contents

Mojca Kovačič, Urša Šivic PDF
UVODNA BESEDA
FOREWORD
7-9

Razprave in razgledi / Articles and Essays

Mirko Ramovš PDF
FOLKLORNIŠKO IN INŠTITUTSKO SOPOTNIŠTVO Z JULIJANOM STRAJNARJEM
JULIJAN STRAJNAR'S INVOLVEMENT IN FOLKDANCE AND INSTITUTE WORK
11-18

Urša Šivic PDF
RAZISKOVALNO DELO JULIJANA STRAJNARJA
THE RESEARCH OF JULIJAN STRAJNAR
19-39

Urša Šivic PDF
BIBLIOGRAFIJA JULIJANA STRAJNARJA
BIBLIOGRAPHY OF JULIJAN STRAJNAR
41-52

Marija Klobčar PDF
»MOREBITI BI SE ŠE DAL KJE KAK TAK NAPEV VLOVITI.« ZAPISOVALSKE USMERITVE NA SLOVENSKEM V KONTEKSTU SLOVANSKIH POVEZAV
“PERHAPS THIS MELODY COULD STILL BE FOUND SOMEWHERE.” TRANSCRIPTION ORIENTATIONS IN SLOVENIA IN THE CONTEXT OF SLAVIC CONNECTIONS
53-81

Drago Kunej PDF
»JAZ NISEM MUZIKANT, JAZ SEM LJUDSKI GODEC.« VLOGA FRANCA LAPORŠKA PRI REVITALIZACIJI TRSTENK
“I AM NOT A MUSICIAN, I AM A FOLK MUSICIAN.” THE ROLE OF FRANC LAPORŠEK IN THE REVITALIZATION OF PINPIPE (TRSTENKE)
83-101

Klemen Domjo PDF
RAZVOJ IN SPREMEMBE LJUDSKEGA GODČEVSTVA V 20. STOLETJU
EVOLUTION AND CHANGE OF FOLK MUSICIANSHIP IN THE 20TH CENTURY
103-122

Joško Ćaleta PDF
RESEARCH ON TRADITIONAL ISTRIAN MUSIC AND DANCE WITH AN EMPHASIS ON REVITALIZING AND PRESENTING TRADITIONAL CHURCH (GLAGOLITIC) SINGING PRACTICE
PREUČEVANJE TRADICIJSKE GLASBE IN PLESA V ISTRI S POSEBNIM POUDARKOM NA REVITALIZACIJI IN PREZENTACIJI CERKVENE LJUDSKE (GLAGOLJAŠKE ) PRAKSE
123-143

Leon Stefanija PDF
SLOVENSKI IZSELJENCI IN GLASBENA USTVARJALNOST PO 1918. KONCEPTI »TUJSTVA« V SLOVENSKI SODOBNI GLASBI
SLOVENIAN EMIGRANTS AND MUSIC CREATIVITY AFTER 1918: CONCEPTS OF “FOREIGNNESS ” IN SLOVENIAN MUSIC AFTER 1918
145-158

Alma Bejtullahu PDF
GLASBA IN PLES NARODNIH MANJŠIN V SLOVENIJI: NACIONALNA IDENTITETA, EKSOTIKA, PAST STROKE
MUSIC AND DANCE OF ETHNIC MINORITIES IN SLOVENIA: NATIONAL IDENTITY, EXOTICISM, AND THE PITFALLS OF ETHNOMUSICOLOGY
159-176