Vol 47, No 1 (2018)

CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE

Edited by / Uredila Božidar Jezernik & Jurij Fikfak

The First World War, also known as the Great War, which lasted from 1914 to 1918, left a significant mark on the twentieth century. It radically changed the demographic composition of Europe (over sixteen million people were killed), resulted in the dissolution of four empires (Austria-Hungary, Russia, Germany, and the Ottoman Empire), had a crucial impact on European values, inspired the search for the new man during the interwar period, and ultimately significantly influenced the shaping, perception, and reception of cultural heritage.

Prva svetovna vojna ali Velika vojna od 1914 do 1918 je bistveno zaznamovala dvajseto stoletje. Usodno je vplivala na demografsko podobo Evrope, saj je umrlo nad 16 milijonov ljudi, na konec štirih imperijev (Avstro-Ogrske, Rusije, Nemčije in Osmanskega cesarstva), usodno je vplivala na njene vrednote in na iskanje po novem človeku med obema vojnama, nenazadnje na oblikovanje, percepcijo in recepcijo kulturne dediščine.

Table of Contents

Cultural Heritage of the Great War / Kulturna dediščina prve svetovne vojne

Božidar Jezernik, Jurij Fikfak PDF
CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR
KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE
7-32

Monuments and Cemeteries / Spomeniki in pokopališča

Božidar Jezernik PDF
EVERY WAR INVENTS ITS HEROES
VSAKA VOJNA IZNAJDEVA HEROJE
35-61

František Šístek PDF
THE CONTESTED MEMORY OF THE FIRST WORLD WAR IN MONTENEGRO
SPORNI SPOMINI NA PRVO SVETOVNO VOJNO V ČRNI GORI
63-86

Nebojša Čagorović, Saša Knežević PDF
MONUMENTS AND THEIR NARRATIVES. FIRST WORLD WAR MONUMENTS IN MONTENEGRO
SPOMENIKI IN NJIHOVE PRIPOVEDI. SPOMENIKI PRVE SVETOVNE VOJNE V ČRNI GORI
87-99

Katarína Zimová PDF
FIRST WORLD WAR MEMORIALS IN SLOVAKIA
SPOMENIKI PRVE SVETOVNE VOJNE NA SLOVAŠKEM
101-113

Grażyna Ewa Karpińska PDF
AT A WAR CEMETERY: TRACES AND PRACTICES OF COMMEMORATION
NA VOJNEM POKOPALIŠČU: SLEDI IN PRAKSE KOMEMORACIJ
115-133

Dominika Czarnecka PDF
WORLD WAR I “CARTOGRAPHIES”: MAPPING THE POLISH LANDSCAPE OF FORGETTING IN LEGNICA
“KARTE” PRVE SVETOVNE VOJNE: ZEMLJEVIDENJE POLJSKE KRAJINE POZABE V LEGNICI
135-151

Dagnosław Demski PDF
“DISPERSED WORLD, DISPERSED LEGACY.” PHOTOGRAPHIC NARRATIVES OF THE FIRST WORLD WAR ON THE BASIS OF POLISH “ARCHIVES”
RAZPRŠENI SVET, RAZPRŠENA DEDIŠČINA. FOTOGRAFSKE PRIPOVEDI O PRVI SVETOVNI VOJNI NA PODLEGI POLJSKIH “ARHIVOV”
153-165

Commemorations and Heroes / Komemoracije in heroji

Alenka Bartulović PDF
REPRESENTING GAVRILO PRINCIP: TOURISM, POLITICS AND ALTERNATIVE ENGAGEMENTS WITH THE MEMORY OF THE SARAJEVO ASSASSINATION IN POST-WAR BOSNIA-HERZEGOVINA
REPREZENTACIJE GAVRILA PRINCIPA. TURIZEM, POLITIKA IN ALTERNATIVNA SPOPRIJEMANJA S SPOMINOM NA SARAJEVSKI ATENTAT V POVOJNI BOSNI IN HERCEGOVINI
169-191

Peter Simonič PDF
SOCIAL AND CULTURAL RELOCATIONS OF RUDOLF MAISTER. ABOUT THE POLITICAL MYTHOLOGY OF LOWER STYRIA
DRUŽBENE IN KULTURNE PREMESTITVE RUDOLFA MAISTRA. RAZPRAVA O POLITIČNI MITOLOGIJI SPODNJE ŠTAJERSKE
193-212

Mitja Velikonja PDF
CONTESTED HEROES – GAVRILO PRINCIP AND RUDOLF MAISTER AS SUBCULTURAL ICONS
SPORNI HEROJI. GAVRILO PRINCIP IN RUDOLF MAISTER KOT SUBKULTURNI IKONI
213-229

Re-Interpretations / Re-interpretacije

Ivan Kovačević PDF
THE CHRISTMAS TRUCE OF 1914 IN THE FILM JOYEUX NOËL (2005)
BOŽIČNO PREMIRJE LETA 1914 IN FILM JOYEUX NOËL (2005)
233-247