Vol 47, No 2 (2018)

INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH

Uredila / Edited by Marjetka Golež Kaučič

Vprašanja mitologije in mitofobije, individualnega glasbenega izvajanja in samoizraznosti ruskega glasbenika in harmonikarja, čustveno in barvno zaznavanje ljudske glasbe in drugih glasbenih zvrsti, nova izražanja strahu in travmatičnih doživetij, produkcija balad na letakih v Londonu v 18. stoletju, pes v filmu, nacionalni simboli in koncept avtohtone vrste se razvrščajo v preplet humanističnih raziskav kot tudi kognitivnih in tehnoloških.

Issues of mythology and mythophobia, the individual musical performance and musical self-expression of a Russian musician and accordion player, emotional and color perception of folk music and other genres, new expressions of fear and traumatic experiences, the production of broadside ballads in London in the eighteenth century, the dog in film, national symbols, and the concept of native species all enter into an interlacing of humanistic, cognitive, and technical research.

Table of Contents

INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH

Marjetka Golež Kaučič PDF
INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV: NOVI POGLEDI IN ISKANJA NOVIH RAZISKOVALNIH POTI
AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH: NEW PERSPECTIVES AND SEEKING NEW RESEARCH PATHS
5-13

Suzana Marjanić PDF
A REVIEW OF CONTEMPORARY RESEARCH ON CROATIAN MYTHOLOGY IN RELATION TO NATKO NODILO
PREGLED SODOBNEGA RAZISKOVANJA HRVAŠKE MITOLOGIJE V RAZMERJU Z NATKOM NODILOM
15-31

Ulrich Morgenstern PDF
MUSIC WITHOUT SOCIAL LIFE: THE GARMON’ PLAYER MIKHAIL SOROCHINSKY – A NONREVIVALIST MUSICIAN IN SMOLENSK PROVINCE
GLASBA BREZ DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA: HARMONIKAR MIHAIL SOROČINSKI, NE-POUSTVARJALNI GLASBENIK IZ SMOLENSKEGA OKROŽJA
33-65

Gregor Strle, Matevž Pesek, Matija Marolt PDF
AFFECTIVE EXPERIENCE OF MUSIC: EMOTIONAL AND COLOR PERCEPTION OF FOLK AND OTHER MUSICAL GENRES
ČUSTVENO IN BARVNO ZAZNAVANJE LJUDSKE GLASBE IN DRUGIH GLASBENIH ZVRSTI
67-84

Jelena Marković PDF
NARRATING FEAR THROUGH MOVEMENT: THE POSSIBILITIES OF STUDYING PERSONAL AND COMMUNITY FEARS ON THE EXAMPLE OF THEATER AMATEURISM
UPOVEDOVANJE STRAHU Z GIBANJEM: MOŽNOSTI RAZISKOVANJA OSEBNIH STISK IN STISK SKUPNOSTI NA PRIMERU AMATERSKEGA GLEDALIŠČA
85-104

David Atkinson PDF
BALLAD AND STREET LITERATURE PRINTING IN PETTICOAT LANE, 1740s-1760s
BALADE IN TISK ULIČNE LITERATURE NA PETTICOAT LANE, 1740–1760
105-115

Marjetka Golež Kaučič PDF
PES V FILMU: OD RESNIČNOSTI V FIKCIJO
THE DOG IN FILM: FROM REALITY TO FICTION
117-130

Branislava Vičar PDF
BANALNI NACIONALIZEM, NACIONALNI SIMBOLI IN KONCEPT AVTOHTONE VRSTE
BANAL NATIONALISM, NATIONAL SYMBOLS, AND THE CONCEPT OF NATIVE SPECIES
131-151