Vol 42, No 2 (2013)

TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK

Uredili / Edited by Jurij Fikfak, Tatiana Bajuk Senčar & Dan Podjed

Table of Contents

Iubilaeum

- - PDF
DR. NAŠKO KRIŽNAR 5

Triglavski narodni park - Akterji / Triglav National Park - Social Actors

Tatiana Bajuk Senčar PDF
NAČRT UPRAVLJANJA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA IN KULTURA DEDIŠČINSKIH PRAKS
THE TRIGLAV NATIONAL PARK MANAGEMENT PLAN AND THE CULTURE OF HERITAGE PRACTICE
9-25

Vito Hazler PDF
VAROVANJE DEDIŠČINE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU V RAZCEPU MED STROKOVNIMI NAČELI, ZAKONODAJO IN VSAKDANJO REALNOSTJO
HERITAGE PROTECTION IN TRIGLAV NATIONAL PARK: CAUGHT BETWEEN PROFESSIONAL PRINCIPLES, LEGISLATION, AND EVERYDAY REALITIES
27-48

Špela Ledinek Lozej PDF
PAŠA IN PREDELAVA MLEKA V PLANINAH TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA: KULTURNA DEDIŠČINA IN AKTUALNA VPRAŠANJA
GRAZING AND DAIRYING IN THE MOUNTAIN PASTURES OF TRIGLAV NATIONAL PARK: CULTURAL HERITAGE AND CURRENT QUESTIONS
49-68

Peter Simonič PDF
NARAVNE, GOSPODARSKE, POLITIČNE IN DEMOGRAFSKE DANOSTI TRENTE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
NATURAL, ECONOMIC, POLITICAL AND DEMOGRAPHIC CONDITIONS OF TRENTA IN TRIGLAV NATIONAL PARK
69-84

Mateja Habinc PDF
TRADICIONALNOST PRIREDITEV KRAVJI BAL, VASOVANJE IN KMEČKA OHCET V BOHINJU S PERSPEKTIVE NJIHOVIH ORGANIZATORJEV
THE TRADITIONAL COWS’ BALL (KRAVJI BAL), VILLAGE SERENADE (VASOVANJE), AND COUNTRY WEDDING (KMEČKA OHCET) IN BOHINJ FROM THE ORGANIZERS’ PERSPECTIVE
85-104

Miha Kozorog, Saša Poljak Istenič PDF
TRIGLAVSKI NARODNI PARK V HORIZONTU REKREACIJSKEGA AVANTURIZMA
TRIGLAV NATIONAL PARK AND RECREATIONAL ADVENTURISM
105-126

Barbara Turk Niskač PDF
NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA SKOZI PERSPEKTIVE OTROK
CHILDREN’S PERSPECTIVES ON NATURAL AND CULTURAL HERITAGE
127-147

Goran Pavel Šantek, Tibor Komar PDF
NACIONALNI PARK MLJET. IZAZOV KONFLIKTNIH INTERPRETACIJA
MLJET NATIONAL PARK: THE CHALLENGE OF CONFLICTING INTERPRETATIONS
149-162

Katriina Siivonen PDF
ARHIPELAŠKE IDENTITETE, NARAVA IN POMEN ZAVAROVANIH NARAVNIH OBMOČIJ
ARCHIPELAGO IDENTITIES, NATURE, AND THE USE OF PROTECTED NATURE
163-177

In memoriam

- - PDF
PROF. DR. TOMO VINŠĆAK (1951–2013) 179