Vol 40, No 3 (2011)

REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE

Edited by / Uredili Marija Klobčar & Ingrid Slavec Gradišnik

Table of Contents

Real and Virtual Spaces of Folklore Studies / Realni in virtualni prostori folkloristike

Marija Klobčar PDF
REAL AND VIRTUAL SPACES OF REVISITING THE QUESTION “WHAT TO DO WITH FOLKLORE?”
REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI PREMISLEKA O VPRAŠANJU »KAM BI S TO FOLKLORO?«
5-15

Sigrid Rieuwerts PDF
WHAT TO DO WITH … FOLKLORE? WHAT TO DO … WITH BALLADS? REVISITING “MRS BROWN OF FALKLAND”
KAM BI S TO … FOLKLORO? KAM BI … S TEMI BALADAMI? VNOVIČ O GOSPE BROWN IZ FALKLANDA
17–26

Miha Kozorog PDF
NEKAJ PRIPOMB ZA VEČ DRUŽBENEGA KONTEKSTA V SLOVENSKI FOLKLORISTIKI
SOME REMARKS TOWARD MORE SOCIAL CONTEXT IN SLOVENIAN FOLKLORISTICS
27–50

Saša Poljak Istenič PDF
TEXTS AND CONTEXTS OF FOLKLORISM
TEKSTI IN KONTEKSTI FOLKLORIZMA
51–73

Tuomas Hovi PDF
DRACULA TOURISM, FOLKLORE AND CULTURAL HERITAGE
DRAKULSKI TURIZEM, FOLKLORA IN KULTURNA DEDIŠČINA
75–86

Irene Egger PDF
THE “ALMDUDLER TRACHTENPÄRCHENBALL” PART OF TYPICAL AUSTRIAN FOLK CULTURE
ALMDUDLERJEV PLES PAROV V TRADICIONALNIH NOŠAH – DEL TIPIČNE AVSTRIJSKE LJUDSKE KULTURE
87–98

Ana Hofman PDF
FOLKLORA MED PRETEKLOSTJO IN PRIHODNOSTJO. PARTIZANSKE PESMI IN OBLIKOVANJE KANONA JUGOSLOVANSKE FOLKLORE
FOLKLORE BETWEEN THE PAST AND THE FUTURE: PARTISAN SONGS AND THE CANON OF YUGOSLAV FOLKLORE
99–112

Pekka Suutari PDF
PARADOX OF WRITING FOLK MUSIC. NATIONAL REPRESENTATION AND SONG WRITERS IN RUSSIAN KARELIA
PARADOKS USTVARJANJA LJUDSKE GLASBE. REPREZENTACIJA NARODNEGA IN PISCI PESMI V RUSKI KARELIJI
113–129

Maria Herrera-Sobek PDF
FOLKLORE AND ETHNO-NATIONALISM IN MEXICAN AMERICAN LITERARY PRODUCTION. ADAPTATION AND TRANSFORMATION OF INDIGENOUS FOLK ICONS IN THE CHICANO MOVEMENT
FOLKLORA IN ETNO-NACIONALIZEM V MEHIŠKOAMERIŠKI LITERARNI PRODUKCIJI: PRILAGODITEV IN PREOBLIKOVANJE DOMAČINSKIH IKON V ČIKANSKEM GIBANJU
131–144

Mohammad Hanif, Mohsen Hanif PDF
A TRIP DOWN MEMORY LANE. REVISITING PERSIANS NATIONAL IDENTITY IN THE SAFAVIDS FOLKTALES
PO POTI SPOMINA. PERZIJSKA NACIONALNA IDENTITETA V SAFAVIDSKIH LJUDSKIH PRIPOVEDIH
145–155

Rita Treija PDF
INTERNATIONAL COOPERATION. ANNA BĒRZKALNE
MEDNARODNO SODELOVANJE. ANNA BĒRZKALNE
157–168

Merja Leppälahti PDF
MEETING BETWEEN SPECIES. NONHUMAN CREATURES FROM FOLKLORE AS CHARACTERS OF FANTASY LITERATURE
SREČANJA VRST. NEČLOVEŠKA BITJA IZ FOLKLORE KOT LIKI FANTAZIJSKE KNJIŽEVNOSTI
169–177

Popravki / Corrigenda

Mojca Ravnik PDF
SLOVENCI V SRBIJI. POPRAVKI IN DOPOLNILA 179

Poročila o knjigah in dogodkih / Book Reviews and Reports

Jerneja Vrabič PDF
10. KONGRES MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORO (SIEF). (LIZBONA, PORTUGALSKA, 17.–21. APRIL 2011) 181-182

Marjeta Pisk PDF
41. MEDNARODNA BALADNA KONFERENCA (KOMMISSION FÜR VOLKSDICHTUNG). (FARO, PORTUGALSKA, 20.–24. JUNIJ 2011) 182-183

Barbara Ivančič Kutin PDF
MARIJA STANONIK: ZGODOVINA SLOVENSKE SLOVSTVENE FOLKLORE. OD SREDNJEGA VEKA DO SODOBNOSTI 183-186