Vol 40, No 1 (2011)

60 LET INŠTITUTA ZA SLOVENSKO NARODOPISJE ZRC SAZU/THE 60TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY

Uredila / Edited by Ingrid Slavec Gradišnik

Table of Contents

Jurij Fikfak, Ingrid Slavec Gradišnik PDF
EN INŠTITUT, DVE OBLETNICI, TRIJE ZVEZKI TRADITIONES
ONE INSTITUTE, TWO ANNIVERSARIES, THREE ISSUES OF TRADITIONES
5-7

60 let Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU/The 60th Anniversary of the ZRC SAZU Institute of Slovenian Ethnology

Marija Stanonik PDF
IVAN GRAFENAUER. NJEGOVE KULTURNOHISTORIČNE IN ETNOLOŠKOPRIMERJALNE RAZISKAVE (SLOVENSKE) SLOVSTVENE FOLKLORE
IVAN GRAFENAUER. FIRST CHAIR OF THE SAZU INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY AND RESEARCHER OF LITERARY FOLKLORE
11–114

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
ZADNJE DESETLETJE OD ŠESTIH. INŠTITUT ZA SLOVENSKO NARODOPISJE ZRC SAZU (1951/2001–2011)
THE INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY ZRC SAZU (1951/2001–2011)
115–138