Vol 39, No 2 (2010)

Uredila / Edited by Jurij Fikfak & Ingrid Slavec Gradišnik

Table of Contents

Razprave in razgledi / Articles and Essays

Gabriela Kiliánová PDF
DREAMS AS COMMUNICATION METHOD BETWEEN THE LIVING AND THE DEAD. ETHNOGRAPHIC CASE STUDY FROM SLOVAKIA
SANJE KOT POSREDNICE KOMUNIKACIJE MED ŽIVIMI IN MRTVIMI: ETNOGRAFSKA ŠTUDIJA PRIMERA S SLOVAŠKE
7–23

Mila Santova, Stella Nenova PDF
BULGARIAN CULTURAL CENTERS – CHITALISHTE
BOLGARSKI KULTURNI CENTRI – ČITALNICE
25–34

Valentina Ganeva-Raycheva PDF
ETHNOLOGICAL IDEAS AND APPROACHES IN BULGARIAN FOLKLORE STUDIES
ETNOLOŠKE IDEJE IN PRISTOPI V SODOBNI BOLGARSKI FOLKLORISTIKI
35–46

Vesna Godina PDF
O INDIGENIZACIJI MODERNIZACIJE IN MODERNOSTI
INDIGENIZATION OF MODERNIZATION AND OF MODERNITY
47–64

Božidar Jezernik PDF
SEKULARNE VSEBINE DVEH VERSKIH PRAZNIKOV. DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE
SECULAR CONTENTS OF TWO RELIGIOUS HOLIDAYS: REFORMATION DAY AND DAY OF REMEMBRANCE OF THE DEAD
65–86

Katja Hrobat PDF
PROSTORSKA STRUKTURA VASI V USTNEM IZROČILU, ŠEGAH IN NAVADAH NA KRASU
VILLAGE SPATIAL STRUCTURE IN ORAL TRADITION AND RITUALS OF THE KARST
87–105

Dan Podjed PDF
ORGANIZACIJSKI KRISTAL: KARIZMATIČNI VODJA KOT POBUDNIK PROSTOVOLJSTVA V ORGANIZACIJI
ORGANIZATION CRYSTAL
107–123

Marija Klobčar PDF
ZVRSTNOST SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI. REFLEKSIJA PESEMSKEGA RAZVOJA ALI POGLEDOV NANJ
GENREFICATION OF SLOVENIAN FOLKSONGS: A REFLECTION, OR VIEWS ON THEIR DEVELOPMENT
125–147

Gregor Strle, Matija Marolt PDF
ETNOMUZA. DIGITALNI MULTIMEDIJSKI ARHIV SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI IN GLASBE
ETHNOMUSE: MULTIMEDIA DIGITAL ARCHIVE OF SLOVENIAN FOLK SONG, MUSIC AND DANCE COLLECTIONS
149–166

Poročila o knjigah in dogodkih / Book Reviews and Reports

Irena Rožman PDF
(NE)ZNANI JEZIKOSLOVEC IN FOLKLORIST PROF. IVAN KOŠTIÁL (1877–1949). SPOMINSKI POSVET OB 60. OBLETNICI SMRTI (NOVO MESTO, KNJIŽNICA MIRANA JARCA, 18. DECEMBRA 2009) 167-174

Jerneja Vrabič PDF
40. KONFERENCA MEDNARODNE KOMISIJE ZA RAZISKOVANJE BALAD »BALADE – VODA« (AMSTERDAM, MEERTENS INSTITUTE, IN TERSCHELLING MARITIME INSTITUTE WILLEM BARENTSZ, NIZOZEMSKA; 5.–10. JULIJ 2010) 175-176

Saša Babič PDF
4. MEDNARODNI KOLOKVIJ O PREGOVORIH // INTERDISCIPLINARY COLLOQUIUM ON PROVERBS (TAVIRA, PORTUGALSKA, 7.–12. NOVEMBER 2010) 177

Špela Ledinek Lozej PDF
MIROSLAV ŠULIGOJ BREMEC (UR.): LJUDEM. LJUDSKA DEDIŠČINA ZA MUZEJE NA BANJŠKI IN TRNOVSKI PLANOTI 178-180

Mateja Kosi PDF
JARMILA BACHMANNOVÁ IN VALENTIN SUKSOV: JAK SE TO ŘEKNE JINDE. ČESKA PŘÍSLOVÍ A JEJICH JINOJAZYČNÉ PROTĚJŠKY 181-182