Vol 36, No 2 (2007)

Uredila / Edited by Ingrid Slavec Gradišnik

Table of Contents

Razprave in razgledi / Articles and Essays

Marko Terseglav PDF
ŠOLSKE PESMARICE KOT MOŽNI VIR ZA LJUDSKE PESMI
SCHOOL SONGBOOKS AS A POSSIBLE SOURCE OF FOLK SONGS
7–26

Urša Šivic PDF
VPLIV INSTITUCIONALNIH MERIL NA SPREMINJANJE LJUDSKEGA PETJA
THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALIZED STANDARDS ON THE TRANSFORMATION OF FOLK SINGING
27–41

Franci Petek PDF
KJE SO PESMI DOMA? ZNAČILNOSTI PROSTORSKE RAZPOREDITVE ZAPISOV IZBRANIH TIPOV SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI
WHERE DO SONGS COME FROM? CHARACTERISTICS OF SPATIAL DISTRIBUTION OF VERSIONS OF SELECTED TYPES OF SLOVENIAN FOLK SONGS
43–66

Maša Marty PDF
JODLANJE. NOV NAČIN PETJA NA SLOVENSKEM?
YODELING. A NEW SINGING STYLE IN SLOVENIA?
67–76

Marjetka Golež Kaučič PDF
LJUDSKO PESEMSKO IZROČILO KOT KULTURNI SPOMIN JANČARJEVEGA ROMANA IN DRAME KATARINA, PAV IN JEZUIT
FOLK SONG TRADITION AS CULTURAL MEMORY. DRAGO JANČAR’S NOVEL AND STAGE PLAY KATHARINA, THE PEACOCK, AND THE JESUIT
77–113

Monika Kropej PDF
LISICA. NJENA VLOGA IN SPOROČILNOST V SLOVENSKEM IN SREDNJEEVROPSKEM IZROČILU
THE FOX. HIS ROLE AND SIGNIFICANCE IN SLOVENIAN AND CENTRAL EUROPEAN TRADITION
115–142

Gerhard Giesemann PDF
PANJSKE KONČNICE. SLOVENSKI FENOMEN POD DROBNOGLEDOM
A CLOSER LOOK AT PAINTED BEEHIVE FRONT PANELS. A SLOVENIAN PHENOMENON
143–157

Nataša Gregorič Bon PDF
KARTIRANJE IN VZPOSTAVLJANJE PROSTOROV V DERMIJU/DRIMADESU V JUŽNI ALBANIJI
MAPPING AND THE CONSTRUCTION OF SPACES IN DHERMI/DRIMADES IN SOUTHERN ALBANIA
159–174

Kornélia Jakubíková PDF
TRADITION, REVITALIZATION AND INNOVATION IN CONTEMPORARY RITUALS IN SLOVAKIA
TRADICIJA, OŽIVLJANJE IN INOVACIJE V SODOBNIH RITUALIH NA SLOVAŠKEM
175–181

Marija Stanonik PDF
SLOVENSKI POSKUSI SINTETIČNIH PREDSTAVITEV SLOVENSKE OZIROMA SLOVANSKE MITOLOGIJE. OB KNJIGI MITOLOŠKO IZROČILO SLOVENCEV
SLOVENIAN ATTEMPTS AT A SYNTHETIC PRESENTATION OF SLOVENIAN AND SLAVIC MYTHOLOGIES. A CRITICAL LOOK AT ZMAGO ŠMITEK'S MITOLOŠKO IZROČILO SLOVENCEV (SLOVENIAN MYTHOLOGICAL TRADITION)
183–190

Friedbert Ficker PDF
„WER DIESEN BRIF BEI SICH HAT …“ ANMERKUNGEN ZU EINEM „HAUS- UND SCHUTZBRIEF“
»KDOR IMA TO PISMO S SABO …« OPOMBE K »HIŠNEMU IN VAROVALNEMU PISMU«
191–195

Gradivo / Material

Helena Ana Čujec Stres, Špela Stres PDF
LJUDSKI PESNIK IN PRIPOVEDNIK MIRKO BENEDEJČIČ. IZ ŽIVE LJUDSKE GOVORICE (PESMI, PRAVLJICE, PRIPOVEDI) 199-213

In memoriam

Helena Ložar - Podlogar PDF
TONE CEVC (1932–2007) 215-222

Mojca Ravnik PDF
ZORA ŽAGAR (1950–2007) 223-225

Friedbert Ficker PDF
GERHARD HEILFURTH (1909–2006) 226-229

Poročila o konferencah / Reports

Mojca Kovačič, Urša Šivic PDF
MEDNARODNI SIMPOZIJ »ETNOMUZIKOLOGIJA IN ETNOKOREOLOGIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU. BISTVENA VPRAŠANJA APLIKATIVNE ZNANOSTI« (LJUBLJANA, 22.–25. SEPTEMBER 2006) 231-233

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
MEDNARODNA KONFERENCA »REFLECTING ON KNOWLEDGE PRODUCTION. THE DEVELOPMENT OF FOLKLORISTICS AND ETHNOLOGY« (TARTU, ESTONIJA, 17.–19. MAJ 2007) 234-236

Knjižna poročila in ocene / Book Reviews

Andrej Dular PDF
MAJA GODINA – GOLIJA: PREHRANSKI POJMOVNIK ZA MLADE 237-240

Mojca Ravnik PDF
MILAN GREGO IN RAFKO DOLHAR: KANALSKA DOLINA/LA VALCANALE. FOTOMONOGRAFIJA 240-243

Saša Poljak Istenič PDF
NEVENA ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ IN KIRSTI MATHIESEN HJEMDAHL (UR.): O TITU KAO MITU. PROSLAVA DANA MLADOSTI U KUMROVCU 243-249

Saša Babič PDF
JIŘI BARTMIŃSKI: JAZYKOVOJ OBRAZ MIRA. OČERKI PO ETNOLINGVISTIKE 249-255

Marija Klobčar PDF
EVA KREKOVIČOVÁ: MENTÁLNE OBRAZY, STEREOTYPY A MÝTY VO FOLKLÓRE A V POLITIKE 255-256

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
OL’GA DANGLOVÁ: SLOVENSKÝ VIDIEK. BARIÉRY A PERSPEKTÍVY ROZVOJA 257-259